‘Dit jaar is de karpersterfte wel erg zichtbaar’

nieuws

Er gaan momenteel veel karpers dood in en om Groningen. Waterschap Noorderzijlvest denkt dat het door het wisselende weer komt.

Samen met de gemeente Groningen en de Sportvisserij Groningen Drenthe, constateert het waterschap dat de karperpopulatie in Groningen het op dit moment zwaar heeft. Het waterschap krijgt daar vragen over. De sterfte ligt niet aan de waterkwaliteit. Die is in orde en wordt voortdurend in de gaten gehouden.

‘Toch zien we zien dat er veel vis sterft. Dat gebeurt vaker in april en mei. Dit jaar is de sterfte wel erg zichtbaar. Dat komt omdat de gezondheid van de karper achteruit is gegaan vanwege sterk wisselende weersinvloeden: de hoge temperaturen in de afgelopen zomer en de droogte die daarmee gepaard ging. In dit vroege voorjaar waren er een aantal dagen met hoge temperaturen die ook weer gevolgd werden door hele koude dagen en nachten. Met name de zwakkere karpers redden het in deze omstandigheden niet’.

‘We zien dat men met de beste bedoelingen vis vangt en weer elders uitzet. Dat geeft de vissen extra ‘stress’ en bovendien is de kans groter dat ziektes en virussen worden verspreid. Zo wordt de populatie nog eens aangetast. Het waterschap vraagt dus aan iedereen geen vissen elders uit te zetten. Dat mag overigens ook bij wet niet’.

Ook al is de waterkwaliteit in orde: het is nooit verstandig te gaan zwemmen in water waarin dode vis drijft. Dode vissen worden door de gemeente en het waterschap zoveel mogelijk geruimd. U kunt een melding doen. Melden.noorderzijlvest.nl of bellen met waterschap Noorderzijlvest: 050-3048911.

Deel dit artikel: