Twintigduizend zeeforellen op weg naar Groningse wateren

nieuws

Deze zondag zijn twintigduizend mini zeeforellen uitgezet bij Lieveren. Na een jaar trekken ze stroomafwaarts via Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer naar de Waddenzee.

Na twee tot vijf jaar keren ze hopelijk terug naar hun ‘geboortegrond’ om te paaien. Na de afsluiting van het Lauwersmeer in 1969 verdween onder meer de zeeforel definitief uit de binnenwateren van de drie noordelijke provincies. Nu wordt er gewerkt aan het beter passeerbaar maken van de huidige barrières in de trekroute van de zeeforel. Uiteindelijk moet er een open verbinding zijn waardoor trekvissen weer vrij kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren.

De zeeforel is een indrukwekkende trekvis die ruim een meter groot kan worden. ‘Tegelijkertijd wordt de sportvisserij ontwikkeld als economische motor voor de regio. Daarvoor worden de eerste jaren ook volwassen zeeforellen uitgezet’, schrijft de Waddenvereniging.

Het Project Vissen Voor Verbinding is hiermee nu op grote schaal van start gegaan.

Deel dit artikel: