Zorgen over Jeugdzorg

Het gemeentebestuur moet bij minister Hugo de Jonge aandringen op meer geld zodat jeugdzorginstellingen de juiste zorg kunnen verlenen. Dat zeggen PvdA en SP in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur.

De jeugdzorginstelling Elker-Het Poortje schreef de minister een brief. Daarin staat dat jeugdinstellingen het punt naderen niet meer in staat te zijn goede en passende zorg te bieden aan kwetsbare jongeren. Kinderen en jongeren belanden tussen wal en schip, met zeer ernstige beschadigingen tot gevolg, aldus de brief. Oorzaak zou zijn de doorgeschoten marktwerking, waarin zorginstellingen elkaar beconcurreren. Tarieven zijn hierdoor te laag en niet meer kostendekkend.

Daarnaast kampen gemeenten met tekorten, neemt de werkdruk toe en veel personeel verlaat de zorg.
En zijn er meer jongeren met ernstiger en complexer problematiek.

Deel dit artikel:

 1. Laten we niet vergeten dat de gemeente met ingang van 2015 verantwoordelijk is geworden.
  De gemeente de keuze maakt bij wie ze zorg inkopen.. De gemeente die een heel ambtenarenapparaat (waaronder de wij teams) heeft opgericht waarbij het beleid het uitgangspunt is en niet de zorg voor de mensen.
  De gemeente die met geld over de balk smijt om al die wijteams te huisvesten waaronder de dure verbouwing van de ( voormalige) school in de Oosterparkwijk. Dezelde gemeente die de thuiszorg om zeep helpt door mensen te korten op uren en gaat voor de laagste bieder met faillissementen tot gevolg.
  Om dan nu
  Laten we niet vergeten dat geld voor de zorg niet geoormerkt is en zonder enige controle aan andere zaken in het sociaal domein. besteed kan worden.
  En dat het gemeentebestuur, waaronder de PvdA, zelf verantwoordelijk is voor de puinhoop die het inmiddels is in de zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *