Gemeenteraad beslist woensdag over verhogen OZB

nieuws

De gemeenteraad neemt deze woensdag een besluit over het verhogen van de Onroerendzaakbelasting (OZB). Het College van Burgemeester en Wethouders legt dit voorstel voor aan de raad.

Het college wil de inkomsten van de OZB met tien procent verhogen. Met deze nieuwe inkomsten wil het college investeren in de gemeente Groningen. Deze maatregelen staan genoteerd in het regeerakkoord. De verwachting is dat het besluit door de raad komt, aangezien de coalitie een meerderheid heeft.

Verschillende oppositiepartijen zoals Stad & Ommeland en het CDA zijn tegen of hebben opmerkingen. De inwoners van Haren en Ten Boer zouden mogelijk een stijging van 20% krijgen sinds de herindeling.

Deel dit artikel: