Bed Bad Brood wordt Landelijke Voorziening Vreemdelingen

De Bed Bad Brood voorziening wordt vanaf 1 april de  Landelijke Voorziening voor Vreemdelingen. Wethouder Glimina Chakor heeft hierover overeenstemming bereikt met staatssecretaris Mark Harbers.

De gemeente gaat meedoen aan een proef samen met Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Het Rijk gaat de proef betalen. Op dit moment wonen er in de BBB zo’n 270 personen; in de LVV kunnen 300 mensen terecht. De proef duurt drie jaar. Daarna moet duidelijk zijn wat de beste manier is om uitgeprocedeerde asielzoekers te begeleiden. Vanuit de LVV  wordt samengewerkt met de IND, de Dienst Terugkeer en Vertrek en de voormalige vreemdelingenpolitie de AVDM. Voor de kosten van het driejarige programma is 59 miljoen euro beschikbaar. Groningen krijgtin 2019 4,6 miljoen euro. In 2020 en 2021 gaat het om 4,1 en 4,3 miljoen. Groningen heeft net als de andere pilotgemeenten de opvang de afgelopen jaren zelf betaald. Het Rijk heeft ter compensatie met een bedrag van 12 miljoen euro beschikbaar gesteld. De hoogte van de compensatie voor de gemeente Groningen zal naar verwachting uitkomen op een bedrag van twee miljoen euro. Dat is iets meer dan de helft van de werkelijk gemaakte kosten.

Ook moet gekeken worden of opgevangen asielzoekers misschien  niet thuishoren in een meer gespecialiseerde instelling in verband met verslavings-, medische of psychiatrische problematiek.

Deel dit artikel:

  1. Ik vraag me af of er dan ook schot komt in de uitbreiding zodat die boot weg kan. Er ligt nu alweer een kabelgoot dwars over de weg, terwijl die kabels ingegraven waren. Dat is dwars over de snelle fietsroute naar Ten Boer en kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Vooral in het donker.

  2. Mensen die hier illegaal zijn en gewoon naar huis komen krijgen alles. Nederlanders die in de problemen zijn gekomen en dakloos zijn krijgen nog geen stekkerdoos om hun telefoon op te laden en kunnen buiten slapen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *