Provinciebestuur kissebist over ring zuid

De onenigheid in het provinciebestuur over de aanpak van de zuidelijke ringweg tussen de SP enerzijds en het CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks anderzijds, is nog niet bijgelegd.

De SP wil meteen stoppen stoppen met de werkzaamheden totdat er duidelijkheid is over de voortgang van de aanpak. De vier andere partijen willen daar niet aan, omdat de kosten dan nog verder oplopen. Zij verwijten de SP opportunisme. Een motie van wantrouwen tegen het provinciebestuur haalde het niet, mede omdat de SP die motie niet steunde.

Het debat werd woensdagmiddag geschorst en wordt vrijdagmiddag voortgezet. De bestuurders willen intussen via overleg tot een oplossing komen.
.

Deel dit artikel: