Basisschoolleerlingen presenteren toekomstplannen voor Woltersum

nieuws
Foto: OBS Woltersum

In het kader van het dorpsvernieuwingsproces in Woltersum hebben de 44 leerlingen van OBS De Huifkar aan ouders, gemeentevertegenwoordigers en andere geïnteresseerden hun ideeën voor de toekomst gepresenteerd.

Kinderen uit de groepen 1 en 2 lieten aan de hand van fraai knutselwerk zien dat zij meer huisdieren in het dorp willen. Groep 3 en 4 hebben vooral naar het voorzieningenniveau gekeken en op de dorpsplattegrond aangegeven wat geschikte locaties zijn, bijvoorbeeld voor een bos, een zwembad annex ijsbaan annex skeelerbaan, een trein of bus onder het Eemskanaal, een bakkerij naast de school en een watertaxi.

De bovenbouwleerlingen, groepen 5 tot en met 8, hebben foto’s gemaakt van wat er beslist niet mag verdwijnen in Woltersum: een ijsbaan, een eierkeet, de molen, het uitzicht op het dorp en de karakteristieke bebouwing.Als het aan hen ligt, wordt er een beweging in gang gezet waarbij de inkomsten uit de ene voorziening worden geïnvesteerd in de volgende en zo verder. Zo groeit dan vanzelf het aantal inwoners en dus meer kinderen voor de school.

Het werk van de leerlingen wordt binnenkort aan het hele dorp gepresenteerd, gezamenlijk met de agendapunten die door het rest van het dorp zijn aangedragen voor dorpsvernieuwing.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *