‘Boodschap komt niet goed terecht bij het brede publiek’

nieuws
Foto: Combinatie Herepoort

Het college heeft antwoord gegeven op de door alle fracties gestelde vragen over de overlast en de communicatie met de omwonenden bij de Aanpak Zuidelijke Ringweg. In beeld en geluid gaat men de boodschap via de eigen platforms intensiever overbrengen.

‘Wij vinden dat afspraken met de omgeving nagekomen moeten worden, er zijn immers verwachtingen gewekt. Binnen het project Aanpak Ring Zuid is dit onderwerp van gesprek. De aannemer heeft de nadrukkelijke ambitie om een goede buur te zijn en wil deze ambitie ook waarmaken. Ook heeft hij toegezegd de onderaannemers erop te wijzen en het belang van het niet te vroeg te beginnen en niet te laat ophouden te benadrukken. Als gemeente vinden we het van belang om goed vinger aan de pols te houden. Bij toekomstige werkzaamheden zullen we als gemeente bij bewonersorganisatie ORZO peilen hoe het gaat. Daarnaast zal er nog meer gelet worden op de juiste communicatie over de werktijden, zodat omwonenden weten waar ze aan toe zijn en ook op deze informatie kunnen vertrouwen.

De regeling voor hotelovernachtingen is een regeling die de aannemer zelf heeft aangeboden. Het is geen contractuele verplichting en daarmee mag de aannemer de normen hiervoor vaststellen. Uitgangspunt hiervoor is de wettelijke geluidsnormering. Uit rapportage blijkt dat er bij de werkzaamheden aan de bouw van de tijdelijke weg in totaal drie aanvragen zijn afgewezen. Wij zijn het met u eens dat een dergelijke regeling ruimhartig zou moeten worden toegepast. Dit is onderwerp van gesprek binnen het project Aanpak Ring Zuid. Als gemeente houden we vinger aan de pols.

Met betrekking tot overlast herkennen wij het volgende dilemma. Enerzijds houdt de aannemer zich aan de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in de door ons verleende vergunningen en in de APV. Anderzijds betekent dit niet dat de werkzaamheden voor omwonenden helemaal geen overlast veroorzaken. Zeker met de aanleg van de tijdelijke weg heeft de buurt veel voor de kiezen gekregen.

Toch menen wij er goed aan te doen als raad in deze periode scherp te blijven op de communicatie rondom dit omvangrijke project. Het informeren van de bewoners over dit project heeft voor ons vanaf het begin prioriteit gehad. Wanneer er werkzaamheden zijn, worden omwonenden hierover rechtstreeks geïnformeerd via een bewonersbrief.

Tenslotte, in de raad hebben wij al eerder met u geconstateerd dat ondanks de frequentie en mate van communicatie de boodschap van ARZ niet goed terecht komt bij het brede publiek. Daarom gaan we de communicatie vanuit het project Aanpak Ring Zuid via de eigen platforms intensiveren in beeld en geluid. Daarbij zullen we niet alleen bestuurlijke besluiten melden, maar zullen we ook het brede verhaal over de voortgang van het project beter voor het voetlicht brengen.’

Deel dit artikel:

 1. Beste mensen , dit werk is niet uitvoerbaar tussen Europaplein knoop en t/m Jullianaplein.
  De aannemer Herepoort heeft het aangenomen en dacht te simpel.
  Een dergelijk werk heeft men nog nooit gemaakt.
  Op dit stuk rijden dagelijks 78.000 personenautos en 5.000 vrachtautos.
  Bij de bouw/aanleg kan er geen verkeer plaats vinden.
  Dan moet je als opdrachtgever een oplossing zoeken waar met dit verkeer naartoe ?
  Dat is de ruime west/noord westelijke ringweg om de stad Groningen.
  De Projectleider van RWS die erkend dat je voor de verdiepte weg/tunnel wel 2 rondwegen kan aanleggen.
  Maar dan ben je het verkeer wel kwijt om het Jullianaplein te kunnen aanleggen.
  Aannemer en opdrachtgever moeten rieel zijn en afzien van claims en rechtzaken en samen de nieuwe ruime westring aan leggen en na gereed dan pas over de zuidring gaan overleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *