Categorieën: Nieuws

107 verschillende broedvogelsoorten geteld in Onlanden

Er is een dertig pagina’s tellend boekwerkje uit over de broedvogels van dit jaar in de Onlanden, vanaf nu ook gratis online te bekijken. 107 verschillende broedvogelsoorten werden geteld.

Het jaar 2018 kenmerkte zich in Nederland door extremen in het weer. De winter werd afgesloten met een paar ongewoon koude periodes (‘Russische beren’). De zomer was gortdroog en bijzonder warm. Het broedseizoen voor de vogels in De Onlanden viel grotendeels tussen deze perioden van extreem weer. De meeste vogels ondervonden dan ook geen gevolgen van de kou, droogte of warmte tijdens het broeden, maar hier en daar was toch een invloed merkbaar. Ook hadden perioden van storm in de Sahara mogelijk een effect op de aantallen van sommige zangvogelsoorten die in De Onlanden arriveerden. Soorten als Rietzanger en Boompieper waren in opvallend lagere aantallen aanwezig dit jaar. Ook zorgde een plotselinge waterpeilstijging, als gevolg van flinke regenval in korte tijd, in april voor problemen bij de watervogels die langs het Eelderdiep broedden. Ondanks deze klimaatperikelen steeg het aantal territoria van broedvogels in De Onlanden weer verder in 2018 (naar 8179, 80 meer dan vorig jaar). Deze toename werd deels veroorzaakt doordat vrijwel het gehele oppervlak van het natuurgebied dit jaar goed geteld werd, dankzij de inzet van zo’n 25 vrijwilligers.

Opvallend waren verder de relatief grote aantallen Porseleinhoenen, Kwartelkoningen en Paapjes. Enkele soorten lijken hun langste tijd gehad te hebben in De Onlanden. De oorzaak van de afnames ligt waarschijnlijk niet altijd binnen De Onlanden, want soorten als Scholekster en Grutto doen het ook landelijk niet goed. Desondanks nam het aantal vogelsoorten dat in De Onlanden broedde in 2018 verder toe. De nieuwkomers waren verwacht (bijvoorbeeld de Oeverzwaluw) of verrassend (zoals de Grauwe klauwier). Doordat enkele soorten dit jaar niet terug kwamen (Tapuit bijvoorbeeld), bleef de toename beperkt, maar 107 verschillende broedvogelsoorten, waarvan er 32 op de Rode Lijst staan, is een mooi nieuw recordaantal.

Menno van Duinen

Bekijk reacties

  • Hoeveel verschillende broedvogels kwam er voordien? Je moet de lezer vanzelfsprekend goed voorlichten. Vind artikelen over De Onlanden altijd eenzijdige informatie bevatten

  • U kunt daar veel over lezen op de site van stichting natuurbelang Onlanden - waar ik niet namens schrijf. Daar vindt u ook de rapporten uit voorgaande jaren. Sommige percelen in het gebied worden al langer dan 10 jaar geteld volgens landelijk gevalideerde Sovon BMP methode. Sinds de inrichting als waterberging is de samenstelling van de vogelbevolking erg veranderd. Over het algemeen zijn moeras - watervogels en ruigteminnende vogels erg toegenomen en weidevogels juist afgenomen (laatste tendens was al voor herinrichting geval - landelijke trend). Het gebied is nu al vermaard vanwege relatief hoge aantallen snor, roerdomp en bijzondere ralachtigen, ook leeft er een otter populatie die het gebied zelf heeft gevonden. Bijzondere broedvogels zijn verder: paapje, zomertaling en zwarte stern. Het gebied is zeer populair maar ook vanwege deze bijzondere dieren zeer kwetsbaar. Te hopen valt dat het gebied als natuur bewaard en beschermd blijft tussen alle andere belangen die dichtbij een stad als Groningen spelen in. Groet van bezoeker van gebied.

Recente berichten

‘Maandag perioden met zon, op dinsdag kans op onweer’

De eerste week van de zomervakantie in het Noorden belooft qua weer aantrekkelijk te gaan…

15 minuten geleden

Ultralopen als Kardingebultra zitten in de lift: “Mensen zijn steeds vaker op zoek naar uitdagingen”

Dit weekend namen 77 mensen deel aan de Kardingebultra. Een ultraloop waarbij er in 24…

43 minuten geleden

Voetbalkamp strijkt neer op Esserberg: “Het aantal meisjes blijft wat achter”

Voor de 41ste keer strijkt komende week Voetbalkamp Groningen neer op de Esserberg. Bas Eimers…

2 uur geleden

Bouwmarkt KlusWijs in Haren gaat in oktober de deuren sluiten

Bouwmarkt KlusWijs aan het Felland Noord in Haren gaat sluiten. Haren de Krant meldt dat…

4 uur geleden

Zomerstad trapt vakantie af met tientallen springkussens op Vismarkt

Met de start van de zomervakantie is dit weekend ook Zomerstad begonnen. Op de Vismarkt…

6 uur geleden

Basketbalevent op Grote Markt smaakt naar meer: “In de toekomst meerdaags evenement met tribunes” (foto’s)

Op de Grote Markt vond zaterdag de 3x3NL Tour plaats. Het basketbalevenement trok veel belangstelling.…

7 uur geleden