Studenten protesteren in Den Haag tegen oplopende studiekosten

nieuws
Foto: ROOD

Zo’n vijfhonderd studenten hebben zaterdagmiddag in Den Haag geprotesteerd tegen met name de oplopende studiekosten en de bezuinigingen op het hoger onderwijs. De Groninger Studentenbond (GSb) en ROOD Groningen deden ook mee aan de actie.

Volgens Jolien Bruinewoud, voorzitter van de Groninger Studentenbond, is de maat vol. “De generatie die tussen 2015 en 2017 is begonnen met studeren is financieel benadeeld. De basisbeurs is afgeschaft en het leenstelsel is ingevoerd, beloofde investeringen in het hoger onderwijs zijn niet gedaan en deze studenten profiteren niet van de halvering van het collegegeld voor eerstejaars studenten.” Volgens Bruinewoud zijn de gevolgen van deze bezuinigingen overal te merken, ook in Groningen. “Collegezalen zitten overvol en de werkdruk voor personeel wordt steeds hoger. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Studenten zijn onze toekomst en daar moet men juist in investeren. De hoge studieschulden die mensen nu oplopen kunnen later grote consequenties hebben.”

De actie in Den Haag bestond uit een protestmars vanaf het Lange Voorhout naar het ministerie van Onderwijs. Volgens de LSVb, die het protest samen met het LAKS, JOB, ROOD en FNV Jong organiseerde, zullen de acties volgend jaar opgevoerd worden. Op het protest zaterdagmiddag in Den Haag kwamen vijfhonderd studenten af. Daarmee was de opkomst lager dan verwacht.