Provincie en ondernemers Meerweg zijn er uit: Eénrichtingsnoodbrug

nieuws

De werkzaamheden aan de Meerwegbrug tussen de A28 en de Meerweg bij Haren worden uitgevoerd in oktober. Tijdens de werkzaamheden, die maximaal vier weken duren, worden een fietsbrug en een tijdelijke noodbrug geplaatst. Deze noodbrug is te gebruiken voor verkeer dat vanuit Haren komt.

De provincie Groningen en de ondernemers rond de Meerweg hebben hierover vandaag gezamenlijk afspraken gemaakt. Een deskundig extern bureau heeft advies uitgebracht over de effecten van de omleidingsroutes die de provincie wilde instellen tijdens de werkzaamheden aan de brug. Volgens berekeningen van het bureau werden er tot oktober geen problemen voor het verkeer verwacht. Doordat in oktober het verkeer toeneemt, vaak vanwege slechter weer, bestaat de kans dat de omleidingsroutes dichtslibben en daarmee de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht. Om de verkeersveiligheid te borgen, zet de provincie daarom ter hoogte van de Meerwegbrug twee noodbruggen in, een voor fietsers en een voor overig verkeer (eenrichtingsverkeer). Het groot onderhoud aan de Meerwegbrug kan daardoor op korte termijn plaatsvinden.

Fred Dalebout zegt namens de ondernemers aan de Meerweg blij te zijn met deze oplossing: “De argumenten van beide kanten zijn nu gehoord.” De exacte startdatum van de werkzaamheden zal binnenkort bekend gemaakt worden.

Deel dit artikel: