SP: huurprijsregulering in de vrije sector

De raadsfractie van de SP pleit voor huurprijsregulering in de vrije sector. Die regulering moet beginnen bij woningen met een huurprijs tot 1000 euro.

In de Tweede Kamer wordt nu gewerkt aan een zogenoemde ‘noodknop’ voor gemeenten waar de nood het hoogst is. Dit betekent dat tijdelijk een puntenstelsel kan worden ingevoerd voor huizen met huren tot 1.000 euro, net als in de sociale huursector. De SP-fractie stelt voor, deze noodknop ook snel in Groningen in te voeren. Volgens de socialisten zitten veel huurders nu in de knel. Zij kunnen geen sociale huurwoning krijgen en ook geen woning kopen.

“De huurprijzen schieten de pan uit,” aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Veel jongeren en starters zijn hier de dupe van. Daarom moet de vrije sector veel meer gereguleerd worden. Als de huren in de binnenstad en schilwijken onbegrensd blijven stijgen, dan dreigen deze wijken voor vele mensen onbetaalbaar te worden.” De SP roept het stadsbestuur op om druk op Den Haag uit te oefenen om de ‘noodknop’ snel mogelijk te maken en deze ook in Groningen in te voeren.

Deel dit artikel: