‘Paddepoel maar met gelijke munt terugbetalen’

De gemeente moet de Vereniging van Eigenaren van winkelcentrum Paddepoel maar met gelijke munt terugbetalen. Dat zegt raadslid Jan Pieter Loopstra van de PvdA.

Loopstra doelt op de VVE, die donderdag beslag liet leggen op het pand van Paddepoel Fietsen. De VVN wil de boetes incasseren die Paddepoel Fietsen moet betalen omdat zij zich niet hield aan de openingstijden die de vereniging verplicht stelt. De gemeenteraad is fel tegen die boetes en nam daarover een raadsbrede motie aan. Winkelcentrum Paddepoel wil verbouwen en de gemeente moet maar gaan dwarsliggen zolang die boetes niet van tafel gaan, zegt Loopstra.

Juridisch gezien kan de stad niet veel doen blijkt uit een nog steeds geheim rapport dat de raad kreeg. Dan maar op een anderen manier, vindt de PvdA’er.

Deel dit artikel:

 1. De suggestie van Loopstra is niet uitvoerbaar. Het verlenen van een omgevingsvergunning heeft niks te maken met het conflict.
  Weigeren kan alleen bij een beperkt aantal weigeringsgronden, anders zumer sprake zijn van willekeur. Een rechter zal de weigering direct vernietigen.

  1. In dit rapport werd dus gesteld, dan men in de basis al fout zat met de verordening. Een blamage voor de gemeenteraad! Om die reden zal dan ook voor altijd geheim zal blijven.

 2. Op 26 januari 2018 schreef ik aan wethouder Joost van Keulen van EZ onder meer het volgende:

  “Het EVRM in relatie met het WC Paddepoel

  In relatie met:

  1. het verbod op dwangarbeid (art. 4 lid 2)

  2. het recht op privacy (privéleven) en een normaal gezinsleven (art. 8 lid 1)

  Zie verder: https://nl.wikisource.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens

  Het EVRM gaat boven dat boeteprotocol of besluit van de AV van de CVvE van WC Paddepoel. Dat weet de Stadsadvocaat, naar ik hoop, eveneens.

  Besluiten van een AV van een vereniging mogen niet in strijd zijn met nationale wetten en met het Volkenrecht. Op straffe van nietigheid van rechtswege (buiten de rechter om).

  Mijn vraag aan u is om de heer Nauta en de Stadsadvocaat in te lichten over de relevantie van het EVRM, mede geïncorporeerd in de Grondrechten van de Europese Unie.

  Ik wijs tevens op het Europees Sociaal Handvest (ESH) in relatie met slavernij en dwangarbeid.

  Als er toch een vrijstelling van de zondagsopening moet worden gegeven, kan dit het beste met de gemeentelijke verordening in relatie met de Winkeltijdenwet. De publiekrechtelijke weg.

  Graag uw reactie”

  Tot op heden ontving ik geen reactie.

  Heeft de stadsadvocaat wel gekeken naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Grondrechten van de Europese Unie?

  1. Een beetje jurist zou weten dat de gemeente geen partij is bij dit geschil.
   Inhoudelijk ook nog eens flauwekul omdat het overeenkomstenrecht erg veel ruimte biedt om dit soort afspraken te maken. Daar verandert een beroep op het EVRM niets aan.

  2. Tenzij de gemeente wel een partij is in dit geschil. Het is namelijk niet voor niets, dat de stadsadvocaat zich daarover heeft gebogen. In de basis verdient het namelijk geen schoonheidsprijs. Het enige wat de gemeente Groningen en zijn politiek nog kan doen, is saboteren zoals deze Loopstra nu doet. Mogelijk dus als voorstel van deze stadsadvocaat. Want stel, dat de boetes niet verdwijnen en er alsnog een juridisch getouwtrek aan te pas komt, dan loopt het aanzien van de politiek een flinke deuk op. Want alles komt uiteindelijk alsnog uit! De verordening was namelijk onjuist, waarbij geen rekenschap is gehouden met onderliggende contracten.

 3. Een arbeidsovereenkomst, die in strijd is met het EVRM of een ander volkenrechtelijk verdrag, kan door de rechterlijke macht worden vernietigd. Hetzelfde geldt voor een onrechtmatig boetebeding.

  In het Burgerlijk Wetboek staat tevens een bepaling over “ongerechtvaardigde verrijking”.

  Zie: artikel 212 lid 1 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

  Zie verder deze scriptie over dit artikel uit het jaar 2008, § 1.3, pp. 14 t/m 20:

  https://dspace.ou.nl/bitstream/1820/2442/1/RWRoeline%20Barkhuis24juli2008.pdf

  1. Wanneer je mij een paar uitspraken van het hof noemt dan geloof ik je.
   Een scriptie is mij van te laag niveau om verregaande conclusies aan te verbinden.
   De gemeente is geen partij en een beroep doen op het EVRM lijkt me nog steeds vergezochte flauwekul.
   Ik schat de stadsadvocaat in zijn analyse wat hoger in dan (hobby)juristen die dit vak niet actief praktiseren.

   1. Dan kan je gemeenteraad maar direct opdoeken. Op één na die wel rechten heeft gestudeerd. Dan ben je dus ook nooit capabel om een verordening te onderschrijven!

   2. Gelukkig hoeft een gemeenteraadslid niet deskundig te zijn. Met dat soort eisen zou je inderdaad beter de raad kunnen opdoeken. De ambtenaren en andere adviseurs zorgen voor deskundig advies en de raad maakt een politieke afweging. Daar hoeft ieder raadslid geen jurist voor te zijn.

   3. Dat zou ik als politiek; de ambtenaren en adviseurs op het matje roepen. Maar zo zit het niet. Je mag nooit blindvaren als politiek. Overigens heb ik de besluitvorming destijds in de raad goed gevolgd. Niet, dat dit er achterwegkwam. Ik was sowieso tegen de openstelling op zondag in zijn algemeenheid. Maar men was wel in de volle overtuiging. Maar nooit rekenschap gehouden met onderliggende contracten, waarvan bepalingen opdat moment actief zouden worden. Hetgeen nu is gebeurd. De patstelling van dit moment.

 4. Je zou willen dat de gemeente een beetje meer met pek-en-veren klaar zouden staan voor eenieder die het ons Groningers lastig maakt.

  Vergunningen onder de loep, belasting- en andere controles, etc.

  1. Dat zou je niet moeten willen want dat zou machtsmisbruik zijn.
   En dat is nou net iets waar een overheid ver vanaf moet blijven.

  2. Wat jij doet Jack is het omgekeerde. Dat is ook de VVD van tegenwoordig ten voeten uit. Van bovenaf opleggen en dan vervolgens zeggen ‘zoek het maar lekker uit’. Ik ben het met Bart eens. Onze lokale politiek zou eens ballen moeten tonen. Maar zolang Groningen opgescheept zit met personen die niet in Groningen zijn geboren en opgegroeid en derhalve politiek Den Haag dienen om hun eigen carrière niet te schaden, zal er in dat opzicht niet veel veranderen. Bovendien heeft Groningen een zeer groot corruptienetwerk, waar de politici hun toevlucht zoeken, waardoor ze erg ver van de ‘gewone’ man zijn komen te staan en dus geen empathie met de Groningse samenleving omdat ze het zelf niet kunnen ervaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *