“Zet studenten op een verkiesbare plek bij gemeenteraadsverkiezingen”

nieuws
foto: Gemeente Groningen

“Zet studenten op een verkiesbare plek op de kieslijst”. Dat zeggen diverse studentenorganisaties tegen kiesraden, besturen en fracties van politieke partijen in de stad.

De organisaties vinden het belangrijk dat de student vertegenwoordigd wordt in de gemeenteraad. “De lokale politiek bepaalt het karakter van de stad. Hier kan zij enkel in slagen wanneer zij de maatschappij weerspiegelt. Diversiteit is waardevol”, schrijft de voorzitter van de Groninger Studentenbond Sjoerd Kalisvaart in een brief.

“Er lopen in Groningen meer dan 56.000 studenten rond”, zegt Kalisvaart. “Al deze studenten hebben de politiek nodig die naar ze luistert en uiteindelijk dat de politiek er voor ze is. Studenten weten het beste wat de student aangaat. Laten we hier niet alleen naar luisteren, maar ze ook vooral laten meepraten. Binnen de raad.”

Deel dit artikel:

 1. Nog meer bemoeienissen door en voor studenten in deze stad? Alsjeblieft niet zeg, ga studeren en zo snel mogelijk je studie afronden.

  En dan straks ook nog een soort van DENK voor de student krijgen? Dacht het niet.

 2. Groningen was voor april 1945 misschien wel de mooiste stad van Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog bleef Groningen enkele decennia (onder ander door fraaie wederopbouwarchitectuur op de gehavende plekken) een fraaie stad

  Totdat de door Cultuur-Marxistische opvattingen over stedensloop beïnvloedde middelmatige (Friese) griezels hier wethouder van ROEZ gingen spelen. Groningen is zelfs in/rond het centrum op plekken niet meer van Almere te onderscheiden. Wat overigens door zijn geweldige ligging (onder andere vlak bij l’incompareble Amsterdam) een prima woonplek is.

  Deze zieke hufters van de PvdA konden hun gang gaan doordat veel Stad-Groningers niet op basis van lokale thema’s hun keuze bij gemeenteraadsverkiezingen bepaalden. Maar dat bijvoorbeeld deden op basis van sympathie voor enge Joop den Uyl (verafgoode Hilter in de jaren dertig) en zijn vlotte pols met betrekking tot bijvoorbeeld uitkeringen.
  De Stadjers en andere Stad-Groningers hebben de politici gekregen die ze verdienenden. De PvdA die allerlei moois platsloeg, en wilde platslaan.

  Maar misschien kun je inwoners hun gebrek aan interesse voor lokale thema’s niet aanrekenen. De verschillende studentenorganisaties die tot deze zwakzinnige oproep zijn gekomen, kun je wel verwijten maken.
  Iemand die betrokken is, en op zijn minst een gemiddeld stel hersenen heeft (ga ik bij studenten nog steeds maar van uit), moet snappen dat wil je afgewogen oordelen kunnen vellen, je het onderwerp moet kennen. En dat je waarschijnlijk enkele decennia in een stad moet wonen voordat je een stad goed kent.

  Wat voor types zullen de arrogantie hebben om als student een plaats hoog op een lijst voor een belangrijk orgaan als een gemeenteraad te ambiëren? De intuïtieve, twijfelende, pessimistische typen met kritische zin? Of de zelfingenomen holle vaten, die het wel leuk vinden voor de CV en vanwege belachelijk royale raadsvergoeding? Of anders geformuleerd: de roze brillen die op basis van gelikte, glossy en met juichcijfers gevulde folders voor elk nieuw idioot prestigeproject als het MONSTRUM gaan stemmen?

  Als Groningen iets nodig heeft, zijn types als wijlen Gerard Offerman en (indien hij in Groningen zou wonen) Vincent van Rossum hoog op de lijsten.

 3. En de zuurpruimen vinden het kenneljk lastig om te accepteren dat vele bewoners en niet-bewoners van de stad Groningen het als een van de mooiste en leukste steden van Nederland beschouwen.
  Ook uit EU-onderzoek waarbij een zeer groot aantal steden werden vergeleken scoorde Groningen zeer hoog.
  Het is maar goed dat degenen die hier hun bijdrage leveren niet representatief zijn voor de Stadjers, dan zou het er niet best aan toe gaan.
  Dat er een aantal studenten in de raad zitting neemt lijkt me vrij logisch gezien het grote aandeel van de bevolking dat studenten innemen.

 4. Alsjeblieft niet! De stad wordt al vergeven door feestende, zuipende studenten, die zonder verlichting door de stad “fietsen” en zich aan geen enkele regel houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *