Bouwers moeten rekening houden met verandering klimaat

In de toekomst moet bij alle bouwplannen rekening gehouden worden met de ontwikkeling van het klimaat.

Het stadsbestuur gaat alle nieuwbouwplannen voor huizen, industrieterreinen, wegen en parken op een andere manier ontwikkelen. Het veranderende klimaat met meer hevige regenbuien en hittegolven zorgt er voor dat we met isolatie, wateropvang en afvoer anders om moeten gaan. Ook de ontwikkeling van groen in de stad wordt in de plannen betrokken. Al bij het ontwerp moet rekening gehouden worden met de ontwikkeling van het klimaat, de zogenoemde klimaatadaptatie.

Het stadsbestuur trekt er in eerste instantie zo’n drie ton voor uit.

Deel dit artikel:

  1. Eerst gaat men delen van aanwezig groen en parken opofferen ten faveure van beton en baksteen en alle nog aanwezige groene postzegels bebouwen en nu wil men rekening gaan houden met datzelfde groen.

    Vreemde wijze van besturen kent deze stad.

  2. Klimaat adaptief bouwen is niet iets waar de gemeenten de komende jaren zelf nog over beslissen, het deltaplan ruimtelijke adaptatie schrijft gemeenten en provincies bepaalde regels voor omtrent het inrichtingen van omgeving en nieuwe ontwikkelingen. Voor 2020 moeten overheden zelfs een adaptatiestrategie en uitvoering- en investeringsagenda hebben opgesteld voor hun regio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *