Onderzoek naar locatie ‘aso-wijk’

De gemeente gaat onderzoeken waar in de stad mensen kunnen wonen die grote moeite hebben om zich aan te passen aan normale woonregels. Een oplossing voor deze bijzondere groep, die uit ongeveer dertig personen bestaat, is Skaeve Huse. Zorgaanbieders hebben de gemeente gevraagd of dat hier ook mogelijk is.

Skaeve Huse, Deens voor rare huizen, is een bijzonder woonconcept.Het betreft simpele éénpersoons woonunits, met een eigen keuken en sanitair. Per locatie worden maximaal tien van deze units geplaatst. Tineke Westera van zorginstelling ‘Het Kopland’ is nauw betrokken bij het onderzoek.

Samen met de gemeente wordt nu gezocht naar mogelijke locaties voor Skaeve Huse. Hierover is nog niets besloten. Wel staat vast dat de units minimaal honderd meter van de reguliere woonwijk geplaatst worden. Het project staat nog in de kinderschoenen. Eerder werd al bekend dat in steden als Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Kampen de ervaringen met Skaeve Huse positief zijn.

Deel dit artikel: