Hondenbelasting blijft zoals die is

nieuws
Foto: flickr.com/photos/anto164/

De gemeente is niet van plan om iets te veranderen aan de hondenbelasting. De partij 100% Groningen had hierom gevraagd.

Het stadsbestuur gaat de opbrengst van die belasting niet enkel inzetten voor zaken die honden en hun bezitters aangaan. Uit de hondenbelasting worden de voorzieningen in de gemeente betaald, zoals het onderhoud van straten en groen, openbare orde en veiligheid.

Landelijk loopt momenteel een discussie over de invoering van nieuwe gemeentelijke belastingen en over het afschaffen van kleine belastingen, zoals die voor honden. Als duidelijk is wat de uitkomst van die discussie is, zal de gemeente daarnaar handelen. Bovendien kunnen bepaalde belastingen nog aangepast worden vanwege de toekomstige gemeentelijke herindeling.

Deel dit artikel: