Invoeren betalen per zak of kilo afval geen uitgemaakte zaak

nieuws
Foto Andor Heij

De PvdA blijft nee zeggen tegen het betalen per afvalzak of per kilo vuil. De Stadspartij is nog steeds aan twijfelen over het zogeheten diftar systeem. Het is dan ook maar de vraag of het ingevoerd wordt.

Diftar moet het scheiden van afval stimuleren, zodat er zo weinig mogelijk in de (ondergrondse) vuilcontainers terecht komt. De tegenstanders zijn bang voor het illegaal dumpen van afval en zeggen dat sommige groepen in de samenleving niet goed in staat zijn huisvuil te scheiden. Bijvoorbeeld door een te kleine behuizing.

Anderhalf jaar geleden werden het besluit om Diftar in te voeren uitgesteld om de diverse knelpunten op te lossen. Volgens de PvdA is dat niet gebeurd en de Stadspartij weet het nog niet.

“We zitten nog steeds in het twijfelkamp”, aldus Amrut Sijbolts van de Stadspartij. “Sinds er geen grof vuil meer wordt opgehaald zien we veel meer zwerfvuil op straat en ook dat er afval gedumpt wordt.” Sijbolts is bang dat dit met Diftar erger gaat worden. “De zorgen daarover zijn bij ons nog steeds niet weggenomen”.

19 (PvdA, SP, CDA, ChristenUnie en Student en Stad) van de 39 raadsleden gaan sowieso nee zeggen tegen Diftar. Mocht de Stadspartij toch overstag gaan en ja zeggen zijn er ook 19 voorstanders. Marjet Woldhuis van de fractie 100% Groningen is zich nog aan het oriënteren en wil nog niet zeggen wat haar keuze wordt.

Deel dit artikel: