Nieuwe subsidieregelingen Provincie voor cultuur

nieuws
Het monument Sint Joris en de Draak. Foto: Sebastiaan Scheffer

De provincie Groningen gaat volgend jaar met vijf subsidieregelingen de culturele sector steunen.

Bij één daarvan gaat het om een voortzetting van een bestaande regeling, bedoeld voor de restauratie van rijksmonumenten.

De vier overige regelingen zijn nieuw en bestemd voor vernieuwingen in voorzieningen voor bibliotheken, investeringen in locaties die bijdragen aan het culturele klimaat, voor de amateurkunst en erfgoedprojecten en het stimuleren van onderzoeksjournalistiek in de regionale media.