Veel belangstelling voor Kristallnacht-herdenking

De Kristallnacht-herdenking op de Grote Markt heeft maandagavond zo’n honderd belangstellenden getrokken. Bij de herdenking werden fakkels ontstoken en waren er toespraken te horen.

De avond in Groningen werd georganiseerd door Amnesty International, COC Groningen & Drenthe, Sociaal Centrum Groningen, Stichting Folkingestraat Synagoge en de Werkgroep Vluchtelingen Vrij. Op de Grote Markt werden fakkels ontstoken waarna er om 20.00 uur toespraken te horen waren. Vervolgens ging de groep in een fakkeloptocht richting de Synagoge in de Folkingestraat, waar het programma muzikaal omlijst werd met een optreden van het 4 Meiproject-koor.

Maandag is het precies 77 jaar geleden dat in Europa één van de zwartste periodes begon. Tijdens de door de Nazi’s georganiseerde ‘Nacht van het Gebroken Glas’ werden in heel Duitsland Joden aangevallen en werden er zo’n tweeduizend synagogen in brand gestoken en zo’n 7.500 winkels en bedrijven van Joden vernield. Bij de actie, die bedacht was door Nazipropagandaminister Joseph Goebbels, werden zo’n vierhonderd Joodse mensen vermoord. De actie zou het begin zijn van de stelselmatige Jodenvervolging in Europa.

Vluchtelingenproblematiek
Tijdens de herdenking maandagavond werd ook een koppeling gemaakt met de tegenwoordige problematiek van vluchtelingen en de praktijken van discriminatie, uitsluiting en geweld tegen specifieke bevolkingsgroepen.

Tromsø en Leizpig
Behalve in Groningen werd ook op andere plekken in Europa maandagavond stilgestaan bij de Kristallnacht. Onder andere in Tromsø in Noorwegen werden fakkels ontstoken, en in Leipzig werden er bij zogenaamde Stolpsersteine kaarsjes gebrand.

Deel dit artikel: