Steun thuis- en daklozen gaat veranderen

nieuws
foto: Roel Wijnants / Flickr.com

De ondersteuning van dak- en thuislozen in stad en provincie Groningen gaat veranderen.
De instellingen en gemeenten gaan daar samen mee aan de slag.

In de nieuwe aanpak komt de cliënt centraal te staan. Uitgangspunt is, de cliënt met de hulp die het best bij hem pas zo snel mogelijk weer op eigen benen te zetten. Voor de mensen waarbij dit niet gaat blijft er een vorm van beschermd wonen bestaan.

Uit een recent rapport blijkt dat er nu nog onvoldoende samenhang is in de manier waarop dak- en thuislozen benaderd worden. De gemeenten en aanbieders van opvang gaan prestatieafspraken maken die gericht zijn op preventie en terugkeer in de maatschappij. Voor nieuwe cliënten komt er een centrale toegang, één intakepunt en één zorgplan.

Deel dit artikel: