Blinde muur Vindicat wordt kunst

nieuws

Kunstenaars Patrick Loonstra en Erik Wielaert onthullen woensdag op de blinde muur van studentensociëteit Mutua Fides aan de Grote Markt een grote tekening. Die is zo gemaakt dat mensen die uit de Oosterstraat komen, als het ware in de tekening doorlopen.

Van dichtbij zien ze dan futuristische mensen die op zoek zijn naar het Groninger Forum. De tekening is mede mogelijk gemaakt door het Centrum voor de Beeldende Kunst, dat ook de strip op de bouwschutting heeft gerealiseerd.

De muur van Vindicat verdwijnt uit het zicht als de nieuwe oostwand is gebouwd.

Deel dit artikel:

  1. Heel soms zijn stedenbouwkundige ingrepen in historische centra een succes. Een daarvan was het knellende middeleeuwse marktplein te verruimen door de oostelijke rooilijn naar achteren te verplaatsen, waardoor een mooie zichtlijn op de Martini ontstond.

   Degene die dit bedacht was niemand minder dan Grandpre Moliere. Heel ander niveautje dan Muller en de Wolthoorn middelmaat van de Zwarte Hond.

   Persoonlijk ben ik blij met deze ellende (lelijk blok die het zicht op Martini ontneemt). Extra weerstand tegen het MONSTRUM. Vrije grote kans dat het MONSTRUM en de Oostwand binnen drie, vier decennia platliggen.

   Na honderd jaar krijgsgeweld (april 45) en stedenbouwkundige oorlogsverklaringen van de PvdA tegen de stad, zal de door schoonheid harmonieuze toestand van de vooroorlogse Oostwand herstelt worden.

 1. Schitterend hoekpand staat nog. Onbegrijp dat dat plat moet voor troep van bet niveau Zwarte Hond.

  En dan zijn er nog van die lieve naïeve mensen die denken dat de vriendschap tussen de lokale PvdA (Willem Smink) en Ton Schroor (D66)?aan de ene kant, en de bouwwereld aan de andere kant geen corrupte is.

  1. Wat betreft het hoekpand ben ik het met je eens, die mag best blijven. Zou zelfs een geinig pleintje ontstaan daar op de hoek, waar een horecagelegenheid in het pand prima gebruik van zou kunnen maken.

 2. Misschien verdient een terugkeer naar de situatie in de 14e eeuw wel de voorkeur. Toen had je dit soort megalomane hoogbouw nog niet en kunnen we mooi terugkeren naar de ware historische situatie met koeien en schapen op de Grote Markt.

   1. Klopt, is zeker mooier dan wat er nu komt. Maar de volslagen willekeur van de 14e eeuw is niet logisch.

    Het is logisch dat wij Stadjers, terug willen keren naar de situatie van voor het gerichte krijgsgeweld, en bouwgeweld van hele enge niet-Groningse wethouders en hun bouwvriendjes van de Wolthoorn.

    Met enge wethouders moet je aan PvdA-er Gietema denken. De man die onder ander vanuit een zeer hoogmoedig socialistisch maakbaarheidsdenken eventjes het Zuiderpark en Oosterpoort wilde platslaan.
    Of Wimpie Smink (PvdA) Het kereltje dat het niet kon hebben dat zijn plan voor een malle koopgoot in de GM via een referendum de goot in ging.
    Het MONSTRUM is de steen geworden rancune van de Willem Smink.
    Maar het gaat het symbool voor de van liefde in haat veranderde gevoelens van Groningen voor de PvdA worden. En het gaat met de PvdA snel neer.

   2. Die redenering doortrekkend is iedere keuze die herstel inhoudt van een situatie die er eens is geweest volslagen willekeur.

    Mensen verlangen toch vaak terug naar de situatie in hun jeugd of andere nostalgische plaatjes. Mooie nostalgische gevoelens naar vervlogen tijden, maar wel een heel slecht kompas voor besluiten in het heden.

 3. Dat kompas is dan net zo slecht als jij zelf met je reacties. Wat is er tegen een mooie in oude ere herstelde oostwand. Veel steden hebben dit en staan in de belangstelling van de toerist en winkelend plubliek. Hier beslist alleen maar een dienst en een college die allen verbondenheid hebben met de zwarte hond. En als de zwarte hond er bij betrokken is kan je er vanuit gaan dat de wand verpest wordt. Er is toch een stadsbouwmeester die verbonden is aan de zwarte hond. Dus belangenverstrengeling??

  1. Welke ‘oude ere’? Die van 1960?, die van 1940 of 19e of 18e of 17e eeuw?
   Sommigen vinden dat met de nieuwe plannen de Grote Markt wordt hersteld door de rooilijn op de vooroorlogse plek te realiseren.
   Anderen hechten aan het naoorlogse wederopbouwplan.
   Iedereen kan zelf kiezen wat hij wil, de suggestie dat bij voorbaat de ene keuze moreel juister is dan de andere is onzin.

   De rol van de Zwarte Hond wordt een tikje overschat, bovendien gebeurt alles in de openbaarheid en is dit goed controleerdbaar. Mensen die het er niet mee eens zijn kunnen altijd nog bezwaar aantekenen en naar de rechters stappen. Dat is heel wat productiever dan hier ongefundeerde verdachtmakingen te uiten.

   1. Je bedoelt de periode kort voor de tweede wereldoorlog?
    De nieuwe oostwand lijkt meer op de vooroorlogse situatie dan op de naoorlogse. Je moet dan heel tevreden zijn over de reconstructie van dit deel stad.

  2. Onzin Jack.

   Hoewel we recentelijk een zeer fraaie wederopbouwwand hebben gesloopt, kunnen we stellen dat de vernietiging van de vooroorlogse wand, en de jarenlange PvdA terreur (tot en met MONSTRUM als gevolg van rancune) daden van agressie waren en dat vrijwel nooit tot iets goeds leidt.

   De boute arrogantie en weerzin van middelmatige, maar zelfingenomen figuren, tegen de burger met zijn kleinburgerlijke voorkeur voor mooie historische centra, zie ik als daden van agressie.

   Al die enge maakbaarheidsdenkers ban PvdA huize, die onder het mom van “weg met die oude meuk”, de grachten in Nederlandse steden dempten, historische gebouwen platsloegen, omdat er een van de geschiedenis onthechtte nieuwe Socialistische Mensch moest komen, daar zaten heel veel ordinaire misantropische bij.

   Het door manipulaties gekenmerkte “democratische” proces rondom het MONSTRUM wordt wmb de laatste daad van agressie tegen de Grote Markt.

   MONSTRUM zal snel een stedenbouwkundig fiasco blijken. Snel failliet ook gaan. Dan gaan we een periode van Groninger Restauratie in. We jagen het talentloze tuig van de Wolthoorn de stad uit, en herstellen de Oostwand. Al was het alleen maar omdat een vernietigde Oostwand een overwinning voor het nihilisme (in dit geval verschroeide aarde) van de nazi-beesten, moet hij in en gaat hij in vooroorlogse glorie hersteld worden.

   1. “We” is uiteraard Groningers. En nee, mensen met een “zachte G” kunnen wij Groningers niet als Groningers zien.

    “Welk Geld”. Onder ander de vele miljoenen die we na sloop van het MONSTRUM niet meer aan de exploitatie van het MONSTRUM hoeven uit te geven. Verder kun je als Groningen jaarlijks aardig wat sparen. Zeker als je weet dat dansgezelschap Roy en Guy voor een half miljoen per jaar op onze begroting staan.

    Wat kost de het platslaan van het gebouw, en het aanleggen van een pleintje? Iets van 10 miljoen? (7,5 + 2,5).

    De panden aan de Oostwand zullen commercieel niet exploitabel blijken. Ook een reden waarom we tijden niets meer over een hotel gehoord. En aangezien er alleen maar talentloze parvenu’s als architect afstuderen, weten we dat – onder regie van Muller van die afschuwelijke Linie – de nieuwe Oostwand economische en stedenbouwkundig ellende wordt.
    En dat de ingreep van Grandpré Moliere (en man wiens schoenen vader en zoon Van der Meer nog niet eens hadden mogen poetsen) om de knellende middeleeuwse rooilijn naar achteren te trekken, een juiste was.

   2. En dat allemaal in de gelukkigste stad van Europa, waar bewoners de inrichting van de stad hele hoge cijfers geven. Natuurlijk zijn er altijd de teleurgestelden en de verzuurden, die elkaar vinden op fora als deze.
    Fantaseer maar door en verzin maar een nieuw complot van de zogenaamde elite die het slecht voor heeft met het gewone volk.
    Ook bij verkiezingen blijkt nooit dat er veel structurele onvrede is met de kant die deze stad zich op ontwikkelt. De enige echte ‘tegenpartij’ heeft zelfs fors verloren.

   3. Wat klets je toch de hele tijd over gelukkigste stad? Heb het onderzoekje snel gelezen.

    Alborg en Hamburg stonden van de slechts 79 steden hoger.

    Vervang je Groningse immigrantengroepen als Antilianen (die steeds meer hun draai in Nederland vinden) en Iraniers door de immigrantengroep die bijvoorbeeld in Gouda en Amsterdam voor zoveel ellende zorgt dan kelder je zo weer wat plaatsen.

    Verder hoort Groningen bij het protestantse deel van Europa. Op een of andere reden (beter ontwikkelde gewetensfunctie?) weten protestantse burgers zaken beter te regelen dan bijvoorbeeld de katholieke paupers (je wilt niet weten hoe crimineel Noord-Brabant momenteel is).
    Op een of andere mysterieuze wijze staan landen met een protestants fundament (Nieuw-Zeeland, Denemarken, Canada) altijd bovenaan in beste lijstjes.

    Groningen heeft als gevolg van een Frans besluit het monopoly op academisch onderwijs boven de grote rivieren. Dat wij als gevolg daarvan en van het hebben van verzorgingsgebied een geweldig ziekenhuis hebben, is dus niet te danken aan de lokale PvdA. Dit Franse besluit is immers rond 1800 genomen.

    Verder lijkt het me logisch dat studenten positiever in het leven staan dan veel andere groepen.
    De Stadjer is verder eigenlijk een Drent, en de Drent staat algemeen bekend om relativiseringsvermogen en humor. Zijn twee karaktertrekken die tegen depressies beschermen. Essentie van depressie is het onvermogen om een beperkt aantal negatieve gedachte-patronen te doorbreken.
    In de laatste succesvolle, niet zweverig therapie in de behandeling van Emotie Regulatie Stoornis (Borderline Persoonlijkheidsstoornis), de Mentalisation Based Therapy, speelt humor om gevoelens/gedachtes die als absolute waarheid worden ervaren te doorbreken, een rol.

    Samengevat. Groningen ligt in het protestantse noord-westelijke deel van Europa. De autochtonen (pretentieloze Drentse Stadjers) zijn door hun vaak met een stalen gezicht verkondigde absurde humor met een tamelijk flexibel brein uitgerust. Dankzij een besluit in de Napoliontaanse tijd heeft de stad belangrijke voorzieningen kunnen monopoliseren. De hiervoor verantwoordelijk universiteit trekt jonge gezonde mensen aan die grote kansen hebben om hun leven later prettig in te richten. Verder heeft Groningen het grote geluk dat immigranten vooral uit Antilianen, en niet uit mensen met een vijandige clanmentaliteiten uit prehistorische Rifijnse bergen, bestaan.
    Tenslotte, en dit is in tegenstelling tot de rest nauwelijks te bewijzen, heb ik het vermoeden dat de Hondsrug een magische geneeskrachtige uitwerking op de ziel heeft.

    Over de “elite” die tegen het volk is. In het geval van de vernietiging van Nederlandse binnensteden in jaren 60′-80′ van de vorige eeuw (in Groningen lopen we dertig jaar achter) kun je wel een weerzin van stedenbouwkundige beleidsbepalers tegen ‘de burger met zijn sentimentele voorkeur voor romantische binnensteden’ proeven. Niets voor niets spreekt de parvenu Rem Koolhaas, waarvan de misantropie en autisme afspat, met afkeur over menselijkheid-fetisjisme.
    Het idee dat de corrupte bouwvrienden van de lokale PvdA, die met dempen van historische wateren, platslaan van mooie oude panden, LANDMARKS, optoppen van oude huisjes Almere-op-de-Hondsrug van Groningen maken, bijdraagt aan het lokale geluk, is te debiel voor woorden.
    Voor de duidelijkheid. Niks bij elkaar geknipt. Gewoon uit het bolletje op zo’n vreselijke smartphone.

   4. VSH heeft wel een hoop woorden nodig om te bevestigen dat het EU-onderzoek als uitkomst geeft dat Groningen de gelukkigste stad is van alle onderzochte steden.
    En dat geldt ook voor aspecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Voor vooringenomen mensen is het nauwelijks te bevatten dat de meeste Stadjers dik tevreden zijn over hun stad en hun leven.

  1. Chris.

   Marc kan niet tegen partijen die vaak tegen het College en ROEZ zijn. Ook niet tegen Stadjers die niet Groningen in Klein-Rotterdam willen zien veranderen. Allemaal nimbys volgens hem.

   Toch wel waardering voor Marc. Marc is wel (!) een intelligente tegenstander. Heeft wel (!) meer in huis dan stoken, klikken en trollen.

   1. Stoken, trollen en klikken, maar ook bedreigen van mensen of deze beschadigen is een expertise waarin VSH uitblinkt.
    Het moet wel heel erg zijn wanneer iemand aangifte tegen je doet en je een aantekening krijgt bij de politie.

 4. Erg dom Jack wat je nu schrijft. Je doet precies het zelfde als waar je vsh van beticht. En wat de oost wand betreft . Zoals je weet heeft de wethouder de optie opengehouden dat er een passage kan komen .
  Dus hebben ze niets geleerd van de naberpassage. Dit was een fiasco. Deze zelfde wethouder riep een aantal maanden geleden nog dat als het aan hem lag er geen passage zou komen. We moeten niet weer dezelfde fout maken zei hij.. En nog geen half jaar later is hij als een blad aan de boom omgegaan onder druk van bouwers en een groot winkelketen denk ik.Dan ook nog de zwarte hond er bij betrekken dan weet je welke kant het op gaat. Maar daar verschillen wij van mening over.

  1. Chris, je hebt gelijk, niet zo chic van mij.
   Een naberpassageachtige oplossing zou wel een domme oplossing zijn. Ik ga er van uit dat in de toekomst er een toegang komt die heel wat royaler is dan de oude steeg van circa 6 meter breed en 4 meter hoog (schatting is voor mijn rekening!).
   Eerlijk gezegd weet ik niet welke kant het op gaat. Blijft nog even afwachten.
   Opvallend is wel dat een fanatieke criticaster (vrienden van de stad) erg positief was over het Vindicatgebouw. Dat zou sommigen aan het denken moeten zetten.

  2. Chris

   Heb in een “perfect storm” van emoties (o.a mantelzorger van een suicidaal persoon, dreigend ontslag toen kredietcrisis een economische werd, en huurachterstanden) en nadat iemand een onwettige digitale heksenjacht tegen mij had gestart, heb ik – heel stom – geschreven dat als mij wat zou overkomen, dat niet zonder gevolgen voor degene die met privacy schendend ‘browser abuse’ bezig was.

   Hoe overspannen ik destijds ook was, ik praat mijn gedreig met vergelding niet goed.

   Maar mijn stalker Jack moet dat steeds weer als kleine enge klikspaan naar voren brengen. Presenteert dat heel ‘Jackiaans’ alsof ik een verleden van dreigementen zou kennen. Dit zou grappig zijn als het niet zo ‘streekerig’ was.

   Komt ook dat voor het Jack het onderscheid tussen publieke personen als Van der Schaaf die wel het topic zijn en reaguurders die niet het topic zijn, schijnbaar veel te moeilijk is.
   Het is heel kinderachtig dat het nodig is, maar misschien kan de OOGTV nieuwsredactie Jack eens uitleggen wat het verschil tussen publieke personen* en medereaguurders?

   * De royale geldelijke beloning van bijvoorbeeld wethouders is ook zo hoog vanwege het feit dat zijn middelpunten van heftige publieke debatten zijn.

   1. Zelfs wanneer iemand zo welwillend zou zijn en het allemaal geloven dan is het gemakkelijk wanstaltig gedrag te verklaren met een ‘tijdelijke’ stoornis.
    Je verhaal is verre van compleet, met een nogal selectieve weergave probeer je het allemaal een beetje te verklaren. Zwak.

    Bijzonder dat je het gek vindt dat wanneer je je hier zeer uitgesproken gedraagt, anderen eens nagaan wat er allemaal aan andere bijdragen schuilgaat achter een bepaalde nick. Een nick die niet echt een groot geheim omdat ook lange tijd posts met “Vorschlaghammer, voorheen Timmer” het licht zagen.
    Het zal wel Freudiaans zijn dat je ‘betrapt’ wilde worden.

   2. Wat verwacht je dan Jack?

    Dat ik het OOGTV-site ga vullen met namen, toenamen, tijden, soorten zelfdoding-pogingen, de hoogte van de gemiddelde huurachterstand in 2009, openingstijden van de deurwaarder op het Europapark etcetera?

    Vind het wat onsmakelijk van mezelf om over die periode te schrijven. Maar ik veroorloof het me om keer op keer duidelijk te maken wat voor vuile streekjes jij hanteert.
    Volledig of-topic in een mindere periode van een medereaguurder lopen roeren, in de hoop dat deze uit de slof schiet? Walgelijk.

    Verder is het te absurd voor woorden dat jij, die echt niet durft te zeggen wat jij bijvoorbeeld voor werk doet of waar jij woont, een ander zijn anonimiteit misgunt.
    Typisch Engelse hypocrisie. Terwijl je toch geen Britse roots hebt!

    Afgezien van je zieke doel-heiligt-de-middelen middelen ten opzichte van andere reaguurders,MEDEREAGUURDERS ZIJN NIET HET TOPIC. HOE VERVELEND EN NAAR JE SOMMIGEN VAN HEN OOK MAG VINDEN.

    (Misschien zelf een site maken. Kun jij als een digitale gedachtenpolitie op die site zelf de regels bepalen!)

 5. En over “Vorschlaghammer voorheen Timmer”.

  Zou toch wel heel raar zijn om te denken dat eerst schrijven onder pak-em-beet ‘Bert’ en later onder zeg-eens-wat ‘Sjakie’ niet zou opvallen? Zelfs als er meer dan een jaar tussen zit.

  1. Vsh ik vind het knap wat je schrijft . Mijn compliment.
   Jack daaraan tegen moet zich is achter de oren gaan krabben of hij wel goed bezig is. Niet voor niets krijgt hij zoveel tegenspraak.Zelf durf ik ook wel wat te schrijven maar niet op deze manier. Jack heeft in ieder geval gezegd dat het niet zo handig van hem was. Dat ik vaak tegen de politiek ben heeft te maken met dat ik vind dat ze er een rotzooitje van maken. En zeker de PvdA en D66.

   1. Chris, niets menselijks is mij vreemd.
    Ik realiseer me heel goed dat een forum vaak zeer vreemde types aantrekt met vaak extreme opvattingen, waarbij de wereld vaak vanuit een zeer beperkt aantal invalshoeken beschouwd wordt. Voorbeelden hier te over.
    VSH vind ik daar een voorbeeld van, en dat bedoel ik niet vervelend. Ik vind dat hij misdragingen in het verleden wel heel gemakkelijk op zijn gemoedstoestand van toen afschuift en ook zijn gedrag bagetaliseert.
    Ook nu nog vind ik het zeer onfatsoenlijk om allerlei personen die zich niet kunnen verdedigen te beschuldigen van corruptie of andere wandaden. De complottheorien vliegen je om de oren. Bijv. Wallage die aan Geert Spieker een goedgevulde envelop met inhoud zou hebben gegeven om de Stadspartij te infiltreren en ontwrichten.

    Een stevig inhoudelijk debat is prima, maar wanneer voortdurend grote onzin wordt gedebiteerd, en meningen geknipt en geplakt van internet, dan is het niet raar dat anderen daar op reageren. Forse beschuldigingen zijn prima maar dan wel met een goede onderbouwing. Anders is het alleen maar kwaadsprekerij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *