Studentenverenigingen bezorgd over toekomst verenigingsleven

Studentenverenigingen zijn bezorgd over de toekomst van het verenigingsleven in Groningen. Dinsdag heeft Contractus, een overkoepelend orgaan van de zeven grote algemene studentenverenigingen van Groningen in samenwerking met de LKvV, een brief aan de Tweede Kamer aangeboden waarin zij hun bezorgdheid uiten.

Door het voorstel voor de nieuwe wet van het Hoger Onderwijs, waaronder ook het sociale leenstelsel valt, verwachten de verenigingen dat de druk op studenten om snel af te studeren toeneemt. Een gevolg hiervan kan zijn dat minder studenten deel gaan nemen aan een bestuur of nevenactiviteiten naast de studie gaan ondernemen.

Daarnaast is er onduidelijkheid over het profileringsfonds. Een fonds dat onder andere studenten die een bestuursjaar volgen tegemoet komt. Woensdag wordt er in de Tweede Kamer verder gedebatteerd over de hervormingen in het Hoger Onderwijs.

Deel dit artikel: