Stoppen met Forum kost 80-100 miljoen

nieuws

“Al die lijsttrekkers die roepen dat stoppen met Forum 70 mio kost, schande! Het is eerder tussen de 80-100 mio alle effecten samen.”

Dat Twittert wethouder Ton Schroor als reactie op de vragen van fractievoorzitter van de stadspartij Amrut Sijbolts. Die stelt vragen aan het college over de kosten van stoppen met de bouw van het Forum, Sijbolts zegt dat diverse lijsttrekkers hebben gezegd dat dat 70 miljoen euro kost. Hij wil een onafhankelijk onderzoek.

Volgens Schroor ligt het bedrag tussen de tien en de dertig miljoen euro hoger.

Deel dit artikel:

   1. @ Marc;

    Structureel 100.000,00 verlies per week! ( hierin is ook de jaarlijks 2.5 miljoen aan structureel te ontvangen subsidie verwerkt)

    By the way, heb je al enkele miljoenen gespaard om de overschrijding van het bouwbudget te kunnen gaan bekostigen?

    @Sjaak:

    Stemgerechtigd waren alleen inwoners van de stad zelf, niet van de omliggende gemeenten. Uiteindelijk stemde 53% van de kiezers vóór het plan tegen 47% tégen (en minder dan één procent blanco). Met een opkomst van 57.244 ( 38,59%) was de uitslag van dit correctief referendum niet geldig; de kiesdrempel van 30% was niet gehaald. De plannen van de gemeente werden niet herzien

   2. Natuurlijk Middenweg lieg je gelijk maar weer bij elkaar. Op dit moment is er nog een begroot tekort van 100.000 euro op JAARbasis, waarvoor nog een oplossing gezocht wordt. Maak jij gewoon per week van.

  1. Hey, een post van Adrien daar het woord MONSTUM niet in voorkomt, en gelijk ben ik het eens.

   Voor alle partijen (college, stadspartij en anderen) geldt: ophouden met roeptoeteren. Zorg voor een goeie onderbouwing voor het bedrag wat je roept. Of het nou 10 miljoen, 70 miljoen of 100 miljoen is: ik wil een lijstje zien waaruit blijkt hoe dat bedrag tot stand komt. Dan bepaal ik zelf wel wat ik geloof.

 1. Al zou stoppen de helft kosten van wat wordt gesuggereerd dan zou stoppen al een heel erg dom besluit zijn.

  Ook nogal ondemocratisch omdat de meerderheid van de Groninger bevolking bij referendum heeft aangegeven met de plannen in te stemmen!

  1. Elke onafhankelijk deskundige zegt dat Groningen zich de stedenbouwkundige doodssteek van het centrum niet aan moet doen. (Of heb jij andere geluiden gehoord bij het symposium over traditionalisme en het Monstrum in de USVA?)

   Allang bekend is dat een centrum met cultuur, een gevarieerd winkelaanbod en historisch karakter als een aantrekkelijke vestigingsplek wordt gezien.

   Dit alleen al is genoeg redenen om van het centrum niet een soort Almere te maken.

   Maar de jaarlijkse exploitatietekorten tussen de 2,5 miljoen en 5 miljoen euro is natuurlijk de redenen om een streep door de plannen te zetten.

   Vraag me af hoe de SP en CDA eventueel blijvende steun aan het Monstrum gaan verdedigen als de Stadjes aan de ene kant een onbeantwoorde zorgvraag hebben, en aan de andere kant over dat er jaarlijks vijf miljoen bij die windmachine op dat minipleintje moet.

   Met vriendelijke groet

   1. Met een zorgvuldig geselecteerd groepje dwarsliggers krijg je altijd de gewenste opvattingen.

 2. Omdat sommigen hier niet meer helemaal helder hebben hoe het proces mbt de besluitvorming over de bouw van het Forum is verlopen wil ik hun geheugen even opfrissen.
  Nadat de plannen voor de noordzijde van de Grote Markt werden getorpedeerd, werd bij de ontwikkeling van een nieuw plan voor de Grote Markt de stad intensief betrokken: een groot opinieonderzoek en de oprichting van een denktank met zo’n 40 betrokken Stadjers uit alle lagen van de bevolking, het Grote Markt Forum. Het Forum kwam regelmatig bij elkaar om te praten over de toekomst van de Grote Markt. Daarbij kwam de oostzijde in beeld, de zwakste plek van de binnenstad.
  Er werd een prijsvraag georganiseerd voor de toekomstige invulling. Uit de ruim 80 inzendingen maakte het Grote Markt Forum een keuze. Het Huis van Informatie & Geschiedenis, ingediend door de Openbare Bibliotheek, het Groninger Museum en het Noordelijk Scheepvaartmuseum, werd enthousiast ontvangen. Deze voorziening kon aangevuld worden met kleinere initiatieven zoals winkels en horeca. Vervolgens was architect/ stedenbouwkundige Willem Jan Neutelings het Grote Markt Forum behulpzaam bij het zoeken naar een ruimtelijke oplossing voor de – door velen als onherbergzaam ervaren – oostzijde van de Grote Markt.

  Het plan van Willem Jan Neutelings bestond uit drie onderdelen:
  1. de oostelijke gevelwand van de Grote Markt gaat 17 meter naar voren om de vooroorlogse intimiteit van het plein te herstellen;
  2. de parkeergarage gaat ondergronds en maakt ruimte voor een stadsplein: de Nieuwe Markt;
  3. aan de Nieuwe Markt, achter de oostwand, komt een publiekstrekker: het Groninger Forum (de inmiddels nieuwe naam voor het Huis van Informatie & Geschiedenis)

  In 2005 vroegen de tegenstanders van de plannen voor de oostzijde van de Grote Markt een referendum aan. Onderwerp was de startnotitie Grote Markt oostzijde. Ongeveer 40% van de Stadjers ging op 29 juni naar de stembus. Een meerderheid van 53,4% stemde vóór het plan.
  Het referendum kreeg in 2007 een aansprekend vervolg toen mensen van binnen en buiten Groningen mochten meebeslissen over de architectuur van het Groninger Forum. Zeven ontwerpen van architectenbureaus uit binnen- en buitenland werden in de Martinikerk gepresenteerd. De publieksenquête verliep via internet, waar 17.000 mensen hun stem uitbrachten. Het ontwerp van het Amsterdamse bureau NL Architects kwam als winnaar uit de bus. Dit ontwerp kreeg de meeste stemmen van Stadjers en van nietStadjers.

  Kortom, het hele proces is heel democratisch en transparant verlopen. Wanneer je dat niet wilt erkennen dan ben een zeer slechte verliezer.
  De vergelijking met een dreinend kind dringt zich dan op.

  1. Bijzonder matige proza!

   Even ter herinnering het weinig neutrale foldertje met de referendumvraag. Daarin stond onder andere dat het proces uit drie stappen bestond; de belangrijkste de bouw van een “modernistisch” gevaarte werd niet genoemd.

   Men had het wel over een tophoogte van 45m. Als je je burgers echt wil informeren over een plan, vertel je erbij dat dat hoger is dan de eerste trans van de Martini.

   Maar achter het zo liefelijk klinkende “Huis van Geschiedenis” valt die enorme hoogte van 45m niet op.

   40 betrokken Stadjers staat er in de folder? O ja? Hoeveel activisten van de GGGM-campagne zaten er in. Als fanatiek tegenstander van een zwakzinnige koopgoot in de GM, heb ik na de referendumuitslag bloemen gekregen in huis de Beurs van GGGM. Maar, ik en heel van andere vrijwilligers zijn niet benaderd. Waarom Annie Tak? Een brave vrouw die goede dingen voor de Oosterpark deed, maar waaruit bleek haar interesse met de stedenbouw in het centrum? Uit het feit dat ze een trouwe PvdA stemmmer was?

   Zoals het foldertje aantoont was de informatievoorziening rondom het Oostwandplan was van een schandalige gekleurdheid.

   De verdraaiingen van de “behulpzame” Neutelings.

   De Grote Markt intiem? Grandpré Moliere – de man wiens schoenen Neutelings of Koolhaas nog niet mogen poetsen – zag dat de Grote Markt met zijn middeleeuwse (toen planners nog geen flauwste vermoeden had van een toekomst met verbrandingsmotoren) afmeting niet berekend was op de twintigste eeuw. En creëerde door het verplaatsen van de Oostwand een mooie nieuwe zichtlijn vanuit de Oosterstraat.
   De ingrepen van Grandpre Moliere terugdraaien met bombastische troep als dat van Vindicat zal niet voor intiem, maar voor een benauwde GM zorgen.

   Een stadsplein? Een Nieuwe Markt? Dat winderige plaatsje tussen de in -en uitgang van de fietsenkelder? Goede grap!

   Jack schreef verder:

   “Ongeveer 40% van de Stadjers ging op 29 juni naar de stembus. Een meerderheid van 53,4% stemde vóór het plan.”

   Nogmaals, het begrip Stadjer behelst meer dan het administratieve gegeven van ingeschreven zijn bij het GBA.
   Omdat jij al meer dan veertig jaar in Groningen woont, kun je prima een Stadjer zijn Jack! Meedraaien vanaf het wieg is geen noodzaak. (Het feit dat je voor de sloop van historische bebouwing bent, spreekt weer tegen je).

   De vraag is: hoeveel Ommelanders hebben voor en tegen de plannen gestemd.

   Iets in mij zegt dat de plannenmakers wisten dat belanghebbende als medewerkers van ROEZ of architecten uit het Hogeland, of slopers uit het Westerkwartier eerder geneigd zijn om naar het stembureau te gaan, dan niet belanghebbende Ommelanders.

   Over de publieksenquete. Het enige zinnige wat je hierover kunt zeggen dat Wij-de-Groningers de keuze hadden tussen de Strop, het Nekschot, de Galg, de Injectie, de Electrische Stoel, de Bijl en de Guillotine.
   Zeven (of acht?) keer een modernistische gevaarte. Zeven of acht keer werd ons door de Willem Smink en zijn nare PvdA vriendjes een middelvinger getoond.
   Vrijwel iedereen die je sprak, had het over het minst lelijke, als ze een keuze verklaarde/ Had nog een discussie met mijn ouders over dat dat een reden had moeten zijn om niet te kiezen, om het niet te legitimeren.

   Tenslotte je bespottelijke uitsmijter:

   “Kortom, het hele proces is heel democratisch en transparant verlopen.”

   Als men het democratisch en transparant hadden willen laten verlopen, dan had men ook de voorstanders van financiële middelen moeten voorzien.

   P.S

   Zou het niets eens interessant zijn om Ecco Oosterhout naar Piet Huisman te sturen. Deze voormalig PvdA wethouder sprak over “schandalige manipulaties” rondom het referendum.

   1. Deze voormalig PvdA wethouder sprak over “schandalige manipulaties” rondom het referendum. ???
    Misschien een “Onafhankelijk” onderzoekje waard ??

   2. De verdraait de feiten naar eigen behoefte.
    Piet Huisman als gezaghebbende bron aanroepen doet je betoog geen goed, die heeft nadat hij er uit was gegooid als wethouder omdat hij verantwoordelijk was voor het verlies van 60 miljoen nooit meer iets positiefs kunnen melden.
    Over welk onderwerp dan ook.
    Verzuurde man, die prima bij de Stadspartij past!

  1. Ze hebben iets heel handigs uitgevonden: het heet zoekmachine.
   Type: google.
   Vervolgens: forum en referendum

   En je weet alles !

 3. Op de kosten bouw Forum … van MINIMAAL.. 200 miljoen…is 100 tot 130 miljoen ..die men bij het stoppen bespaard..mooi meegenomen ..
  ben ik nou zo slim ..? of….
  Kom maar op ..onnozelen ..

  1. René Je raaskalt. Het forum kost iets meer dan 70 miljoen om te bouwen, waarvan de stad ongeveer de helft bijdraagt. De rest komt van de Provincie en andere bronnen. Het hele Project Oostwand Nieuwe Markt Parkeergarage en forum komt rond de 200 miljoen. Het grootste gedeelte daarvan zijn commerciële investeringen.

   1. “Al die lijsttrekkers die roepen dat stoppen met Forum 70 mio kost, schande! Het is eerder tussen de 80-100 mio alle effecten samen.”

    Weerleg bovenstaand kopje dan even en vertel dan de groningers eventjes… dat het maar een schijntje kost dus “maar” 30 miljoen euro..onnozele..
    Dus stoppen met deze ongein en niet gillen dat het 100 miljoen kost.

    Om van Gaal ( weer ) te citeren …ben ik nou zo slim …? of zijn jullie …

   2. Marc,
    Het niet bouwen van HET MONSTRUM kost ??????
    Graag een lijstje met omschrijvingen en bijbehorende bedragen.
    Let wel, het gaat enkel om het niet bouwen van HET MONSTRUM, dus exclusief de oostwand, wat dat ook mag worden.

   1. Wat een ongelofelijk domme opmerking! Het zal je kind maar zijn in zo’n busje. Schaam je diep Jack!!

 4. Er was geen referendum waarin het Forum werd genoemd.

  Het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft na raadpleging van hun leden afgezien van deelname aan het forum.

  Wie zaten er in de denktank? Waarom werd het forum er tussen gestopt bij de plannen voor een Oostwand. De meerderheid nam het Groninger Forum op de koop toe, de meesten wilden alleen een andere Oostwand.

  Een aantal jaren wilde men ook een zweeftrein, ook dat is gestopt toen duidelijk werd dat het grootheidswaanzin was.

 5. “Een stuk of 50 Groningers stel ik dezelfde vraag: of ze voorstanders van de
  bouw van het Forum kennen. Het antwoord bestaat vaak uit een aantal variaties
  op: ‘Jazeker’. Ik specif iceer de vraag met: ‘Ik doel op mensen die niet bij
  het Forum werken of er anderzijds bij betrokken zijn’. Een aantal valt net zo stil
  als Anna.”

  “Er is gewoon niet veel open debat in Groningen. De
  culturele hotemetoten zijn allemaal PvdA. Die zitten ‘s avonds allemaal met
  elkaar in het café dingen door te nemen. Als je ziet hoe gezellig die daar
  zitten. De wethouder van RO, de directeur van het Groninger Museum en ook
  wat Groningse architecten. Het zijn allemaal vriendjes van elkaar. Het valt me
  mee dat ze niet allemaal met de homoparade hebben meegedaan.’”

  “‘Nou, het is een publiek geheim dat je lid van de PvdA moet zijn, wil je iets
  betekenen in Groningen. Zo is er het verhaal, of nou, het is een roddel hoor,
  over een groot architectenbureau in de stad. Toen dat zich in Groningen vestigde,
  is de directeur meteen lid geworden van de PvdA. Nou, dat heeft hem
  geen windeieren gelegd!’”

  “‘Ik zal je een voorbeeld geven. Vlak voor het laatste referendum waren een boel politici en maatschappelijke organisaties in een café samen na een
  manifestatie van het een of ander. Was er een man van een stichting die zich
  bezighoudt met buurtwerk. Die man was openlijk tegen de plannen. Die werd
  in dat café door een paar PvdA’ers apart genomen. Kwam ie later terug, beetje
  bleek. ‘Dit gaat helemaal mis’, zegt ie, ‘Ik kan maar beter ophouden jullie te
  steunen.’
  ‘Dat meen je niet!’
  ‘Ja, dat meen ik wel!’”
  Ole, die
  in 2000 actief betrokken was bij de protesten tegen die plannen. Hij heeft een
  interessante observatie: ‘In deze door de PvdA gedomineerde stad was het
  burgerverzet vaak erg verbonden met de politieke oppositiepartijen Groen
  Links en de SP. Er was ook een zekere overlap in de mensen, politici waren deels activisten en andersom. Op het moment echter dat deze partijen deel
  gaan uitmaken van het college en dus niet meer in de oppositie zitten, valt
  daarmee ook een deel van het georganiseerd burgerverzet weg.’”

  http://www.wageningenur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-343036303238

  Kiezen we deze verkiezingen weer voor de pluche plakkers? Of doen we het nu anders!

  1. Heel slechte verliezers die achteraf een legitiem democratisch proces ineens ter discussie stellen.
   Vooraf hoorde je ze niet, toen de uitkomst van het referendum tegen viel kwamen de krokodillentranen.

  2. Ik zou het fijn vinden, als OOG gebruik ging maken van bijvoorbeeld Facebook plug-ins net als bijvoorbeeld DVHN, denk dat de reacties dan ook genuanceerder gaan worden.

   1. Ach een fake account is zo gemaakt..
    Er lopen hier een hoop neppers de boel te fucken ..
    Die zullen er wel voor betaald worden denk ik dan .
    Ti’s maar een mening van mij…ik ben wel nieuwsgierig wie de anderen in het eggie zijn en welke agenda zij volgen.
    Noem geen namen natuurlijk …men mocht zich eens aangesproken voelen.
    Mijn ..idee ..mijn mening ..
    En iedereen weet NIET wie ik ben …toch ?
    Prima ..
    Uw mening..
    U niet begrijpen ??

    http://www.novo.nl/zorg/leren/begrijpend-lezen/

 6. Rene strobos heeft gelijk. Het project totaal kosten 208 miljoen incl oostwand. Dit is een bedrag waar de raad fiat voor heeft gegeven, Iemand die langer in de politiek meedraait, weet ook, dat dit soort budgetten vaak worden overgeschreden. En worden dit soort bedragen vaker lager aan de raad gepresenteerd, om het fiat te krijgen en er vervolgens geen weg terug is.

  Bovendien, het interesseert me geen ene zier Marc, waar dit geld vandaan komt. Feit is, dat het zgn langmangelden waren, wat de economie van Groningen cq noorden in het algemeen moest oppoetsen. Dit is jammerlijk genoeg mislukt, doordat de personen die het aangingen, besluiten namen voor zichzelf als nalatenschap ipv zich te concentreren op de samenleving.

  De stadjers hebben iets te kiezen op 19 maart en laat je vooral geen angst inboezemen door deze persoon uit Friesland dhr Ton Schroor !

  1. @strobos
   @koster

   Jullie steken het hoofd wel heeeeel diep in het zand.
   Allerlei verdachtmakingen die niet onderbouwd worden zorgen er niet voor dat dit project ineens wordt geschrapt. De Stadspartij is daarbij geen factor.
   Die blijven toch alleen maar aan de zijlijn roepen en durven nooit verantwoordelijkheid te nemen. En dat is misschien maar goed ook.

  2. Bedankt ..Sjoerd..Voelde me al een beetje als een roepende in de woestijn..
   Zijn er dus meer die nadenken ..net als ik en zich niet laten “intimideren” door jac en mac ( u begrijpt wel waar ik het over heb)
   Het kost een god’s vermogen en wij zijn de crisis nog lang niet voorbij.
   Met het zesde jaar op rij en geen verbetering in zicht ..( laat U niks wijsmaken door Uw zelfgekozen regering) het zijn allemaal ego’s met hun eigen agenda.

   Deze “fantastische” plannen ( de tram het forum ring zuid ) zijn allang ingehaald door de werkelijke situatie en men rekende zich stinkend rijk ..( geld gebruiken wat niet van hunzelf was)
   Ondertussen is het Monstrum ( heb ik niet eens over het forum) wat onze economie is geworden 0.7 % gestegen in de laatste 2 weken van 2013.
   Hulde voor diegene die de de 11.000 bedrijfswagens hebben gekocht en ons zo een (schijn opleving) van onze economie voorspiegelden.

   Met een minimum aan inkomsten belastingen en allerlei voordelen ( voor zichzelf) ten koste van de staat ( wij dus).

   Het gepeupel ..ja ..ja ..is er weer ingetrapt.

   De werkgevers willen alles voor niks..
   Dus werken..!! met je luie reet (voor je uitkering..)VOC mentaliteit ..slavenarbeid.

   De gemeente geeft wel subsidie.
   Aan de middenstand en bedrijven…
   De zogenaamde investeerders ( Het grootste gedeelte daarvan zijn commerciële investeringen.) marc’s zijn verhaal.

   Het forum zal wel gerund worden door vrijwilligers die straks verplicht U een kopje koffie moeten serveren met behoud van uitkering.
   U betaald dus indirect gewoon voor die 208 ..? Miljoen plus de rest.
   Omdat U denkt dat het geld ons op de rug groeit van een kale kip valt niks meer te plukken dus er is geen geld voor fatsoenlijke exploitatie..
   En wie zou dat gat dan weer moeten vullen.
   Het 7e 8e 9e enz enz jaar van de mondiale crisis.?
   JIJ EN IK ..
   Blut ..
   En Nu ..?
   Stoppen met die ongein ..Voor het telaat is.

   1. Met een juiste spelling en wat meer samenhang in het betoog nemen misschien wat meer mensen de moeite om het hele verhaal te lezen.
    Nu is er geen doorkomen aan.

 7. Over ‘onhergbergzaam’ gesproken. Door de hoogte van ‘het ding’ wordt het eromheen een koud tochtgat van heb ik jou daar.

 8. Ik vind deze hele discussie een hoog gehalte hebben van “Ik heb gehoord….”, “Er zal wel ….” en “achterkamertjes gerommel…” Een duidelijke onderbouwing is er niet, alleen insinuaties!
  Leer ook eens te accepteren dat je niet altijd je zin kan krijgen, er zijn soms meerderheden die een andere mening hebben. Wij kennen een politiek systeem dat een van de minst slechte is, houd dat in ere en accepteer de besluiten als die eenmaal genomen zijn.

  1. Meerderheden @Jaap ? Heb jij ooit een verkiezingsprogramma gelezen waarin het forum uitgebreid stond aangemeld?

   En zijn vaak besluiten, die dusdanig impopulair zijn, dat ze worden gemoffeld als tussendoortje in het 2 de jaar na de verkiezingen. In de hoop dat de wind is overgewaaid ten tijde van de nieuwe verkiezingen.

   1. Zoek het aub zelf even op!

    Forum was het resultaat van een mooi en transparant proces waarbij de Stadjers in meerderheid voor hebben gestemd in een referendum.

   2. Als ik me het goed herinner : Er was zelfs een meerderheid voor terwijl voorstanders niet eens op hoefden komen dagen. Niet de kiesdrempel halen (dat is ook niet gebeurd?) betekende sowieso dat het referendum niet bindend was.
    Nu zijn wel de omstandigheden van de gemeente flink gewijzigd, maar de tegenstanders zouden een volgend referendum denk ik nog steeds weer verliezen. Er is nog al een correlatie tussen het zeiken over alles wat er is mis aan de gemeente en het te lui zijn om naar een stemburo te lopen
    En waar waren die mensen toen de Euroborg gebouwd werd? Een project waar de gemeente veel meer risico heeft gelopen en via een omweg misschien achteraf nog wel meer gekost heeft.

 9. laat ze dat ding toch bouwen wat hebben jullie liever zoveel miljoen over de balk gooien of straks lekker veel belasting betalen het is nu goedkoper en als het straks niet door gaat wie betaald er straks voor wij de stadspartij heeft nou grote bek maar als zij straks de grootste zijn stemmen zij ook voor

 10. Komt nog bij dat het oerlelijke gebouw van Vindicat in de weg staat. Nu is de binnenkomst vanuit de Oosterstraat helemaal niet meer leuk nu de Martinitoren verstopt zit daarachter.
  Voor het geval er over achteraf gepraat wordt beschuldigd, mijn stem was vanaf het begin tegen.

 11. Inderdaad Gea. Oostgevel op de oude gevellijn en een met de Martinitoren vloekend pseudo modernistisch,bovendien buitenproportioneel, gebouw als het forum daarachter, getuigt niet echt van veel gevoel voor esthetiek.
  Dit heeft als voordeel dat de volgende generatie zo spuugzat is van deze modificatie dat het alweer slooprijp wordt bevonden zoals bijv. het uitzicht op het mooiste gebouw van de stad ontnemende stadsbalkon. Amper 15 jaar oud.

  1. Het stadsbalkon is een droevige mislukking. Te danken aan Koen Schuiling, VVD-wethouder. Dat laatste voeg er maar even aan toe om een reactie van VSH voor te zijn dat het de schuld is van een corrupte PvdA’ er.
   Het ontwerp van het Forum vind ik wel buitengewoon mooi en spannend.

   1. VVD? Lokaal ook treurige slippendragers van de bouwvrienden die zich sociaal-democraten (PvdA) noemen.

    Met vriendelijke groet

 12. De erg in de war zijnde Dag Isthi
  Komt op a.s. 19 maart tot inkeer
  Veroorzaakt een politieke explosie
  En HET MONSTRUM is niet meer.

 13. Het stoppen met het Groninger Forum kost natuurlijk nog veel meer dan 100 miljoen euro, indien alle ambtelijke en externe uren die zijn geïnvesteerd in het GF hierbij opgeteld worden. Te beginnen bij het jaar 2005. Het jaar van het ongeldig gebleken referendum over de oostwand van de Grote Markt en het Groninger Forum (H.I.G.G.). Op basis van een ongeldig referendum (dus geen rechtsgrond) kan uiteraard geen beleid worden gevoerd. De fundering ontbreekt geheel!

  Nu toch over geld wordt geschreven: kan wethouder Ton Schroor voor 19 maart 2014 mededelen welk verlies de gemeente Groningen in het crisisjaar 2013 heeft geleden op gemeentelijke grond? Ik denk onder anderen aan MEERSTAD en de bedrijventerreinen.

  1. Het was een correctief referendum Kees. Wanneer dit ongeldig is vind er geen correctie plaats. De rechtsgrond voor het besluit ligt bij de gemeenteraad die toegestemd heeft. De bevolking heeft een kans gehad hier een uitspraak over te doen, en was in meerderheid voor. Degenen die er voor zorgen dat het referendum ongeldig is door niet te stemmen, stemmen voor. Anders zou je een onwerkbare situatie krijgen waarbij referenda waarbij alles kan worden teruggedraaid met referenda zonder voldoende opkomst.

   1. Het referendum was 3 jaar (lees DRIE jaar) voor de financiële meltdown van HET Mondiale kapitaal systeem onnozele .
    Je snap bovenstaande zin toch wel ?
    Voor alle duidelijkheid .2005 dus ..!!

    Men wist toen niets van een ineenstorting anno 2008 en men rekende zich STINKEND rijk.
    Alles moest kunnen .. en de omhooggevallen wethouders en investeerders en Bouwbedrijven zagen het schip met goud al binnen varen.
    Alles kon en alles mocht.

    Dat werd weer mogelijk door ontvangen of beloofde subsidies en rijk betaalde opdrachten ten gunste van een paar bedrijven.

    Die ondernemers kregen van de gemeente.
    De ondernemers dachten met hun VOC mentaliteit via spotgoedkope werknemers uit de Oostblok het werk weg te kapen ten koste van de NEDERLANDSE werkeloze bouwvakker
    ( bouw van de Energie centrale in Delfzijl)
    Dan weet U direct waarom deze vakmensen thuis met een uitkering achter de geraniums zit.
    Betaald via Uw en onze belasting geld.

    Het geld wat er tussen zit, verdwijnt in de zakken van de uitvoerders en bouwbedrijven al dan niet met de roots in Nederland.
    Wij betalen dat indirect..zo niet direct via de belastingen zowel landelijk als provinciaal of gemeentelijk.

    Men weet ondertussen wel beter onnozele, maar men (jij en die andere lulletje) spelen de onnozele, en refereren steeds terug naar 2005 ( het criterium referendum) waar toen bovenstaande financieel debacle nog niet bekend was.
    Het onnozel en dom gehouden volk ( excuses mede Groningers)maar zo gaat dat in de politiek.

    Men weet ondertussen zelf echt wel, dat men op zwart zaad zit en dat het eigenlijk…. misschien toch wel beter is… om het Monstrum van 250 miljoen
    ( bedrag zo goed als zeker te laag geschat) te cancelen.

    Om_denken heet dat onnozele iets wat men niet durft als verantwoordelijke.
    Men kan het niet eens, maar zal het niet toegeven.
    Iets ( het cancelen van het monstrum door veel te hoge kosten)wat steeds weer gevoed worden in de media door vazallen als Jack en Mac.
    Ik vermoed dat het jullie geen windeieren zal leggen als het gat in de grote markt gevuld word.
    Jullie zullen het niet toegeven dat we ( nog steeds) in een recessie zitten en dat het Monstrum de strop wel eens kan worden voor de schatkist van Groningen.

    Hoe konden wij ( Groningers) dat weten in 2005.!!
    Ondertussen weten WIJ wel beter..
    Dus kappen met het geldverslindend prestige project en besteed het aan infrastructuur zoals ring zuid ( het geld wat er overblijft) daar heeft Groningen meer aan.

    Het blijft een gouden kies ..het Monstrum ..terwijl met een kies van porselein ook prima gekauwd kan worden.
    Het kost ietsjes minder.
    Het blinkt wat minder.
    ( je kan je buren er niet mee verblinden of de ogen uitsteken) jammer dan.
    Weg prestige..
    Maar je hebt tenminste nog wel geld om brood te kopen, geld wat anders op zou zijn gegaan aan die TE DURE kies….HET “Monstrum”
    Laat de rest van Groningen geen honger lijden omdat er een paar willen pronken met hun gouden kies, en de eventuele verdiensten op korte termijn.
    Voor hun.
    Het is nog steeds niet te laat om naar de tandarts te gaan en de afspraak af te zeggen of in elk geval de schade te beperken.

    Hooo ja ..

    voor die 2 die er blijkbaar niet zonder kunnen…

    http://www.novo.nl/zorg/leren/begrijpend-lezen/

    Namasté

   2. Hoeveel tijd zou het kosten om zoveel onzin in te typen?

    Had je niet beter kunnen zeggen dat ze wat jou betreft betere andere keuzes kunnen maken.
    Had een hoop getyp gescheeld.

    Bovendien heb je er niets mee te maken volgens VSH omdat je geen Stadjer bent, wat dat ook precies moge zijn.

   3. Na dit ongeldig referendum van 2005 was de gemeenteraad “terug bij af”. De bevoegde gemeenteraad stemde daarna voor de Startnotitie van B&W van 4 december 2004. Alle partijen die voor deze Startnotitie stemden, namen het ongeldig referendum bloedserieus. Met als argument dat de meeste deelnemers aan dit referendum voor de plannen aan de oostzijde van de Grote Markt hadden gestemd. De startnotitie was echter nogal wollig en dubbel: het betrof zowel de oostwand als het Groninger Forum.

    Het punt is dat de uitslag van het ongeldig of nietig referendum als een rechtvaardiging of legitimatie diende om voor de plannen van wethouder Smink c.s. te stemmen. Met andere woorden: alle partijen in de gemeenteraad, behalve de Stadspartij Groningen, ontleenden inhoudelijke en formele rechtskracht aan het gehouden referendum. Alsof het een bindend referendum was (de raad moet de uitslag van het referendum overnemen), terwijl het een raadgevend referendum was. De gemeenteraad maakte van een nietig referendum een bindend referendum! De wereld op zijn kop!

    Ik hoor het Rosita van Gijlswijk nog steeds zeggen: “De Groningers hebben gesproken en daar past de SP zich bij aan!” De SP werd van verklaard principieel tegenstander een opportunistische voorstander van het Groninger Forum. Deze prachtige politieke draai maakte de SP evenwel zeer geschikt om zitting te nemen in het college van B&W (vanaf 2006 t/m heden). Ook de fractie van Student & Stad conformeerde zich aan de uitslag van het referendum.

    Dat besluit van de gemeenteraad van 2005 was inhoudelijk op drijfzand gebaseerd (het nietig referendum). De rechtsgrond van dit besluit was dus juridisch onzuiver. Financiële -, culturele -, stedenbouwkundige – en commerciële argumenten ontbraken. Het Groninger Forum is een soort geloof geworden. Een ideologie.

    In het verkiezingsjaar 2010 hadden de fracties van de VVD en het CDA grote financiële bezwaren tegen het Groninger Forum. Het Groninger Forum was een te groot financieel risico. Na de crisis rondom de Regiotram van 2012 slikten deze partijen deze bezwaren in. Het CDA en de VVD werden collegepartijen.

    Ondanks het rapport van de Commissie Terlouw en weggestuurde topambtenaren (de directeur en de intendant van het GF) weten de Stadjers nog steeds niet wat er in het Groninger Forum moet komen. Een commerciële invulling van het Groninger Forum, een vurige wens van de VVD-fractie, ontbreekt volledig. Over die kabelbaan naar het Groninger Forum (een voorstel van de Groningen City Club en heftig omarmd door de VVD-fractie) heb ik de laatste tijd niets meer gehoord…

   1. Wat zeg je nu, Jack? Als er iemand goed op de hoogte is, dan is het Kees. Je weet echt niet waar je het over hebt, was waarschijnlijk in 2005 nog niet eens in Groningen, als ik je posts zo door lees. En buitengewoon mooie en spannende dingen doe je gewoon lekker met je eigen centjes, jongen.

 14. Het niet bouwen van HET MONSTRUM kost ??????
  Graag een lijstje met omschrijvingen en bijbehorende bedragen.
  Let wel, het gaat enkel om het niet bouwen van HET MONSTRUM, dus exclusief de oostwand, wat dat ook mag worden.

   1. MarcS,
    Zie mijn vraag. Ik vraag cijfers over het niet bouwen van HET MONSTRUM ,geen advies.

 15. Waarschijnlijk zijn Marc zijn hersencellen nooit voldoende ontwikkeld om welke cusrus dan ook te kunnen gaan volgen. Te licht bevonden voor het VWO,laat staan dat studeren aan de door hem zo begeerde RUG er uberhaupt in zou hebben gezeten.
  Marc heeft zo lang hij op dit forum present is moeite om inhoudelijk iets te poneren, behoudens losse flodders en aannnames als (zijn) waarheid te presenteren, lees/vind ik totaal geen inhoudelijke postings van hem.

  Afgeven op ieder anders, daar is hij goed in, maar dat zijn nu typisch kenmerken van narcisten en charlatans.

   1. wees eens origineler mac inplaats mijn manier van reageren te imiteren.
    Of ben je ondertussen uitgeblust tussen die twee uitsteeksels die jij oren noemt..
    Wie kaatst kan de bal terug verwachten dus wees niet TE onnozel met jouw postings.
    Voor je het door hebt onnozele wordt het tegen jezelf gebruikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *