Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht

Over vier weken is het weet zover, dan mogen we weer gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om te kijken wat mensen in de buurt van de politiek nodig hebben, zijn wij naar Vinkhuizen gegaan om de vraag te stellen: wat kan de politiek bij jou in de buurt verbeteren?

Deel dit artikel:

  1. Geeft niks Marc dat jij daar geen zin in hebt. Jij bent nu eenmaal een Forum fanboy.
   Mensen die wel helder denken stemmen hopelijk wel tegen dit geldverslindende prestigeproject.

 1. De Stadspartij is de enige partij die realiteit van de tramplannen zag, een doodlopend spoor waarbij het hele college ontspoorde. Dat heeft tientallen miljoenen gekost voordat de andere partijen dat ook doorhadden.

   1. Waar komt toch dat misplaatste superieuriteitsgevoel van jou vandaan Marc? Heel onaangenaam zoals jij anderen de les meent te lezen.

 2. Zou een partij het aandurven zich positief uit te spreken over het Forum, het megaproject waarmee ze de Groningers voor generaties hebben opgezadeld?

 3. Wat denk je van D66? Die kunnen nooit anders meer dan roepen dat zij fervent voorstander zijn en blijven van het Huis van Niets. Het is tenslotte hun wethouder, dhr.T.Schoor, hun bouwheer geweest welke stoer en dapper riep: de bouwcontracten zijn getekend….

 4. In de gemeenteraad zijn nog maar een paar partijen te vinden die het liefst de bouw van het Forum stopzetten. Of dat uberhaupt wel mogelijk is en wat de prijs hiervan is, vragen deze partijen zich niet af.
  De rest is voorstander van het Forum of legt zich neer bij de uitkomsten van het referendum. De stadjers hebben toen in meerderheid aangegeven dat ze voorstander van de ontwikkelingen van de oostwand zijn (inclusief Forum !).
  Nu nog steeds ageren tegen het Forum getuigt van weinig realiteitszin en van gebrek aan democratisch besef.
  De meerderheid heeft besloten. Het is een beetje kinderachtig (en misschien wel erg dom) om nu nog steeds de legitimiteit van dat besluit aan te vechten. Doet me een beetje denken aan dreinende kinderen die hun zin niet krijgen.

  1. Jack/Marc
   Wel eens van voortschrijdend inzicht gehoord ? U roept steeds hosanna over HET MONSTRUM , al eens nagedacht over de negatieve gevolgen voor de stad Groningen en haar inwoners ?
   Sluit u aan bij de Stadspartij en vanaf dat moment kunt u weer rustig gaan slapen.

   1. Arie. Als je je grijze massa slechts voor negatieve gedachten gebruikt, kan de grijze massa op een gegeven moment zaken niet meer anders zien. Het voortschrijdend inzicht is dan een doodlopend inzicht geworden. Bereid je maar vast voor op de opening van het forum. Daarna moet je wat nieuws zoeken om je negatieve aandacht op te vestigen.

  2. Legitiem of niet, weet jij nog hoe het allemaal begon:

   De ambitie om verschillende culturele programma’s te combineren tot één instituut is vertaald in één helder volume, dat door een aantal incisies een veelvoud aan ruimtelijke verschijningsvormen in de binnenstedelijke situatie van Groningen genereert. Een centrale leegte in het gebouw vormt het pompende hart van het instituut, dat de verschillende gesloten programmaonderdelen met elkaar verbindt.

   Het verticale atrium wordt in horizontale zin uitgebreid, waardoor een transparant gestapeld landschap ontstaat, waar verbanden kunnen worden gelegd tussen de verschillende informatiestromen en de bezoeker kan dwalen tussen de thematisch geprogrammeerde vloervelden.

   Foto: Eric en Petra Hesmerg

   Project Bibliotheek, museum, filmhuis, debatcentrum,500 parkeerplaatsen
   Ontwerpteam NL Architects
   Constructeur ABT Delft / Walter Spangenberg
   Opdrachtgever Gemeente Groningen
   Bruto vloeroppervlakte 17.000 m2 (exclusief parkeren)
   Bouwkosten € 37.000.000 + € 19.000.000 (parkeergarage)
   Ontwerp 2006
   Oplevering 2012

   Je kent ook de op dit moment geraamde kosten? Exclusief (!!) jawel, nu is het plots exclusief de inrichtingskosten, welke worden geramd op 11 miljoen Euro, waar nog geen dekking voor blijkt te zijn gevonden!!!

   Het enige wat overeind is gebleven is de volgende alinea uit bovenstaande tekst:

   Een centrale leegte in het gebouw….

   Als er vanaf begin af aan open kaart naar de inwoners zou zijn gespeeld over de werkelijke kosten en niet zoals nu telkens ramingen welke keer op keer naar boven zijn bijgesteld en men had duidelijk vermeld dat er structureel minimaal 2.5 – 3.5 miljoen Euro op jaarbais bij moet worden gelegd (wat waarschijnlijk op gaat lopen richting de 5 miljoen Euro, dat is 100.000,00 per week, dan was de tegenstand vele malen groter geweest als nu.

   Of dit wat uit gaat maken waar het om de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat? Denk het niet, want ook de huidige PvdA clan in de raad weet dat ook nu weer, de jarenlang zwijgende meerderheidgenetisch bepaald in deze stad, toch PvdA blijft stemmen.

   1. Alweer doe je niet aan bronvermelding. (In ieder geval een artikeltje op bouwwereld.nl) Vervolgens begin je terstond bedragen uit de lucht te grijpen. (Klopt geen zak van) We hebben hier kennelijk te maken met iemand die liegen ok vind als hij daarmee zijn zin kan krijgen.

   2. Oh ja, natuurlijk, was ik vergeten.
    Dat was ook een variant van de verliezers bij het referendum. Ze hebben ons aan alle kanten bedonderd en dat komt door: 1. Politici, 2. Bouwmaffia, 3. De niet-echte Stadjers, 4. Overigen.

    Altijd weer aardig om al die complottheorieën van slechte verliezers te lezen. Het ligt altijd aan anderen.

   3. Marc;

    Bouwwereld is in jou ogen natuurlijk een tendentieus en Story look a like geschreven vodje, waar je geen enkele waarde aan toe mag dichten.

    Waarom zou ik moeten gaan liegen, welke meerwaarde zou dit gaan geven? Ik ga mij toch zeker niet tot jou niveau, tot jou soort verlagen?

    O ja, over de inrichtingskosten, het gaat zelfs nog iets hoger uitvallen, bekijk onderstaand filmpje maar eens:

   4. Nee maar ook niet persé goed geinformeerd. Dat filmpje is ook al weer bijna 5,5 jaar oud en dus volledig achterhaald. Op dit moment is het exploitatietekort begroot op een ton. Daar wordt nog dekking voor gezocht. Actuele informatie vind je op de site van de uitvoerende instantie. De Gemeente.

 5. Wat gaan eigenlijk de punten worden bij de verkiezingen? Stemwijzer inspireerd mij in ieder geval niet. Heeft OOG daar niet ook een schone taak in?

  1. Samen met het Dagblad van het Noorden en het Groninger Forum organiseert OOG een debat met alle lijsttrekkers op maandag 17 maart. Verder komen de partijen de komende weken langs bij het radioprogramma OOG Forum op vrijdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur in de Bibliotheek in de Oude Boteringestraat.

 6. Dan zou D66 de enige partij zijn die nog iets in het Forum ziet? Wie bij D66 heeft zich daarover geuit? Zelfs de aanstichter, de PvdA komt niet verder dan dat het te laat is om te stoppen.Wat een wanbeleid van ons geld. Blanco stemmen rest ons nog.

 7. Nou, eh, dames, de verkiezingen gaan echt over heel veel meer dan het Forum. Kiezen we voor een stad die wijken laat verkommeren, of die daarin juist investeert? Voor een stad die mensen op weg helpt, of ze afhankelijk houdt van uitkeringen? Een stad met de blik naar buiten, of in zichzelf gekeerd? Een stad die de jonge geest omarmt, of die blijft zeuren over studenten? Dat zijn wel wezenlijke keuzes! En dat gebouw achter de Oostwand, daar kunnen heel mooie dingen gebeuren. Laat maar komen!

  1. Hear! Hear!

   Dat klinkt heel wat beter dan die teksten van een aantal bovenstaande azijnzeikers die niet willen beseffen dat ze de strijd hebben verloren.

 8. Een strijd verliezen boeit mij niet, dat is in het zakenleven niet anders, echter het gaat mij wel om eerlijke spelregels en die ontbraken en ontbreken er in Groningen, die werden en worden simpel aangepast aan de waan van de dag. Structureel jaarlijks onnodig veel geld verliezen aan in dit geval een Forum/Het Huis van Niets dat vind ik erg, dat neem ik het vorige en dit huidige gemeentebestuur incl. het college van B&W meer dan kwalijk.

  Ik ben ook voor een stad waar het vervangen van woningen (nieuw voor oud) in plaats van ongebreidelde uitbreiding in vooroorlogse wijken wordt gepropageerd, waar de autochtone bewoner voorop staan en niet de langskomende studenten. Ik ben ook voor een leefbare en kwalitatief goed onderhouden stad en niet een plemp maar vol met flats, nog meer afgrijselijke bouwwerken als welke op het Damsterdiep staat en bouwwerken als welke op de voormalige gasfabriek lokatie zijn gebouwd. Maar ik zie en hoor geen enkele partij welke haar nek voor de autochtone bewoner durft uit te steken.

  Had ook meer tegenstand van De Stadspartij verwacht waar het om studentenbewoning gaat, incl.een wijziging in de gemeentelijke verordening om studentenbewoning tegen te gaan ten faveure van een campus. Nu is de aandacht de laatste jaren weggetrokken door alle tegenstand van het te bouwen Forum, waardoor het vorige en het huidige college haar kansen schoon zag om zonder veel tegenstand en ruchtbaarheid, iedere nog aanwezige groene postzegel vol te bouwen met de door Smink en de Vries zo aanbeden landmarks/flats.

  Vind het nu een doozonde als je de laatste jaren uit welke richting dan ook de ooit zo onopvallende skyline van Groningen, enkel gemarkeerd door de 5 pijpen van de Hunzecentrale nu overal verbroken ziet worden door oplichtende Bijlmer en DDR achtige flats en andere bouwwerken, welke bijkans op iedere hoek van de straat gepositioneerd zijn op de eerder aangehaalde voormalige groenstroken, veldjes en parkjes.

  Groningen is niet toegericht voor zoveel inwoners en forenzen, het grondoppervlak is veel en veel te klein gebleken om een compacte stad te willen worden met ook nog eens een groeiend aantal inwoners. De ruimtelijkheid welke er in het verleden was, is bijkans volledig verdwenen door genoemde volumineuze bouwwerken, wijken worden onbereikbaar, bussen lopen vast en kwam je de stad nog amper in, de laatste jaren kom je er ook steeds moeilijker weer uit.

  Blijkbaar is er ten tijd van de wilde plannen om tot een compacte stad te willen gaan komen, vantevoren nooit een stedebouwkundige in de arm genomen om deze een oordeel te laten vellen of het wel of niet realistisch zou zijn om te gaan bouwen aan een compacte stad.

  Groningen zou het juist veel meer moeten gaan stimuleren om bedrijven en inwoners te laten verhuizen naar de dorpen in de gemeenten om de stad heen, zodat het daar ook leefbaar blijft en ook daar de voorzieningen blijven behouden welke nu verdwijnen door de vergrijzing en doordat steeds meer inwoners vertrekken o.a. vanwege het verdwijnen van genoemde voorzieningen en het ontbreken van betaalbare woonruimte, richting stad Groningen om daar te gaan werken en wonen.

  Het bestemmingsverkeer richting bedrijven welke door de gemeente Groningen van heinde en verre zijn aangetrokken, rijden al langs de omliggende gemeenten om Groningen te kunnen bereiken.

  De bouw van het Huis van Niets als breekpunt gebruiken in eventuele college-onderhandelingen, zoals recent door De Stadspartij naar buiten gebracht, zou voor mij een stap te ver zijn geweest, dat gaat hen waarschijnlijk veel zwevende kiezers kosten.

  1. Het vertrek van bewoners van de Stad naar de regio heeft voor Stad en regio negatieve gevolgen.
   Indertijd is in het kader van het groeikernenbeleid er voor gekozen om buiten de steden groeikernen aan te wijzen waar stedelingen zouden kunnen wonen.
   Dit heeft er toe geleid dat veel bewoners uit de hoge- en middeninkomensgroepen zijn vertrokken, in Groningen vaak naar de suburbane regio. Gevolg was dat stedelijke voorzieningen onder druk kwamen te staan. Ook ging de groeikernbenadering voorbij aan de demografische ontwikkeling in de steden: steeds meer alleenstaanden en bejaarden, steeds minder gezinnen met kinderen. Ook was de werkgelegenheid in de regio niet meegegroeid, waardoor omvangrijke verkeersstromen naar de steden ontstonden. De compacte stad-gedachte is hiervoor de oplossing.
   Hiermee beperk je de hoeveelheid autoverkeer ten gunste van fietser en voetganger en hou je het voorzieningenniveau in de stad op peil.
   Dat je door intensieve bebouwing op plekken die daar voor geschikt zijn soms de hoogte in gaat is heel goed. In de middeleeuwen waren de kerken de orientatiepunten in steden. Zij verschaften identiteit aan gebieden en steden. Nu hebben hoogteaccenten voor een deel deze functie versterkt en deels overgenomen. Na aanvankelijke tegenstand zie je regelmatig dat ook omwonenden gehecht raken aan deze landmarks.
   Opvallende architectuur heeft eenzelfde functie, het verschaft identiteit en karakter. Het Groninger Museum en de Gasunie zijn hiervan voorbeelden. Na een periode van gewenning worden dit soort opvallende gebouwen vaak geliefd bij de bevolking. Internationaal is de Eiffeltoren daar een mooi voorbeeld van. Bij de bouw was ‘iedereen’ tegen en nu ligt dat een tikje anders.
   Bij het Forum zal dit niet anders zijn. Eerst moet het conservatieve publiek er even aan wennen en daarna wordt zo’n project omarmd.

   1. Weer een hoop onzin. Tegenover incidentele provocatieve hoogbouwsuccesen als de Eiffeltoren, staan veel meer blijvend gehate hoogbouwmiskleunen. Zoals deze:

    http://www.happytown.nl/Utrechtfoto/utrecht5.jpg

    (De Neudeflat in hartje Utrecht)

    Over de overal behalve in Groningen (vanwege bouwbelangen) achterhaalde maakbaarheidsfrase een goed stuk van de broer van Maarten van Rossem:

    http://www.eurozine.com/articles/2004-10-04-rossem-nl.html

    Met vriendelijke groet

  2. Middenweg.

   Niet het college van B&W, maar de gemeenteraad is het hoogste politiek orgaan.

   Enge bouwpion als Ton Schroor (D’66) snapt dit niet. Snapt niets van dingen als dualisme, het enige waar het zo’n vriendje van Volkers Wessels om gaat het is dat er voor Ons-de-Stad hele schadelijke contracten (worden getekend.

   Het Monstrum-plan zal dezelfde weg gaan als het Studententtrein-plan. De gang naar de prullenbak.

   Met vriendelijke groet

 9. Goed gevonden (het Huis van NIETS) Applaus.

  Ben toch wel erg benieuwd wat de “onnozelen” onder ons nou weer voor commentaar hebben op jou betoog en uitleg ..

  Met vriendelijke groet

 10. Men wilde een nieuwe Oostwand en kreeg het prestige project het Groninger Forum erbij. Op allerlei manieren is geprobeerd dat forum erbij in te pakken en te doen alsof mensen daarmee instemden. Zelfs een enquette over het gebouw werd daarvoor gebruikt, terwijl men gewoon koos voor het minst lelijke, als er dan toch wat moest komen. Over de Oostwand heeft men helemaal geen inbreng gehad, anders was die wel vooroorlogs herbouwd. Die stemming voor het Groninger Forum was ook een momentopname, inmiddels hebben de mensen wel genoeg van geldverslindende prestigeprojecten en beseft men dat de broekriem aangehaald moet worden door de crisis (geld naar Griekenland, IceSave, Damsterdiep Garage, Regiotram, Salonsocialisme, uwv gebouw) en tal van prestige projecten en budget overschrijdingen. Nu wordt er beknibbeld op sociale woningbouw, reintegratie, werkgelegenheidsprojecten omdat prestige veel geld heeft gekost en nog zal kosten.

  “Een recente enquete van het dagblad liet zien dat een ruime meerderheid van de Groningers het Forum niet meer ziet zitten of het nooit heef zien zitten. Velen willen wèl een andere Oostwand en een gezelliger Grote Markt met een fontein en meer groen!”

  1. Wat een flauwekul, forum en oostwand zaten in hetzelfde referendum. Duidelijk en heel expliciet.
   En een duidelijke meerderheid van de Stadjers was voorstander.

   1. Uiteindelijk stemde 53% van de kiezers vóór het plan tegen 47% tégen (en minder dan één procent blanco). Met een opkomst van 57.244 ( 38,59%) was de uitslag van dit correctief referendum niet geldig; de kiesdrempel van 30% was niet gehaald. De plannen van de gemeente werden niet herzien.

    Als je een referendum gaat houden over het wel of niet gaan bouwen aan in dit geval de Oostwand, afgezien of er wel of geen huis van cultuur is inbegrepen en het blijkt dat de kiesdrempel niet gehaald is, dan heb je dit als gemeentebestuur te respecteren.

    De enige rechtsgeldigheid had men pas dan verkregen als er een nieuw referendum zou zijn gehouden en met die uitkomst wel de kiesdrempel zou zijn gehaald.

   2. Stadjers?

    Je bedoeld ROEZ medewerkers als (door redactie vewijderd)?

    Alles er aan gedaan om dit plan er via een referendum er door te rommelen.

    Met vriendelijke groet

  2. Ja Jack, het forum hebben ze heel geniepig bij het referendum ingestopt omdat ze wisten dat een heel groot deel van de stadjers een aantrekkelijke Oostwand wilde. Je had echter nog nooit gehoord dat iemand om een nieuwe forum images of een nieuwe bibliotheek vroeg. Dus dan maar het plan uitbouwen zodat het cultuurpaleis plan, wat verstoft in een la lag sinds tientallen jaren, meteen mee kon worden genomen. Want alleen een oostwand vernieuwen is niet prestigieus genoeg.

   1. Wat een onzin, iedereen wist precies waar het om ging.
    Een duidelijk meerderheid heeft voor gestemd !
    De tegenstanders van het Forum hebben overduidelijk verloren en een deel daarvan toont zich nogal slechte verliezers.

 11. Bij de voorstemmers zaten een hele boel belanghebbende uit de provincie. Een groot deel van ROEZ woont niet in de stad, maar heeft om zichzelf aan het werk te houden, voor het Monstrum gekozen.

  Vond het zien van de eerste ondertekenaars van de Go Fo’rum een nare bezigheid. Al die buiten de stad wonende ROEZ medewerkers die zich via het Rotterdamiseren* van Groningen, aan het werk houden

  Zelfde verhaal voor heel wat bouwers en slopers in onze provincie.

  Bij de Stadjers is er nooit een meerderheid voor de plannen geweest. Toen men ook nog eens mocht keer kiezen uit “modernistische” gevaartes, was elk draagvlak voor het Monstrum verdwenen.
  Mijn beide ouders hebben voor het minst lelijke gekozen; stom, want zo legitimeerden zei volgens de voorstanders wel dit idiote prestigeproject.

  Met vriendelijke groet

  P.S

  Wat een treurige, grauwe en winderige provincieplaats is Rotterdam toch.

  1. Weer een hoop geklets zonder bewijzen!

   Als er veel tegenstanders waren geweest waarom hebben ze dan niet de moeite genomen om te stemmen.

   Wanneer we alle roez-medewerkers aftrekken van de voorstanders dan is er nog steeds een meerderheid voor het Forum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *