Branden als in Leeuwarden zijn niet 100 procent te voorkomen

Een fatale brand zoals die zich afgelopen zaterdagavond in de historische binnenstad van Leeuwarden voordeed is eigenlijk niet te voorkomen. Toch acht de Groninger brandweer de situatie in onze eigen binnenstad veilig.

“Iedere brand is anders”, zegt Cyriel Hamstra van de Hulpverleningsdienst Groningen. “Er zijn zoveel factoren op van invloed dat je branden ook niet met elkaar kunt vergelijken. Op welke verdieping breekt een brand uit, welke goederen liggen daar opgeslagen, wat zijn de weersomstandigheden. Het zijn allemaal zaken die een rol spelen.” Toch merkt de brandweer dat de grote brand in Leeuwarden veel impact heeft. “Wij merken dat mensen vragen hebben over de brandveiligheid van panden, en graag advies willen hebben.”

De panden in de binnenstad worden standaard allemaal getoetst op de brandveiligheid. Dat is niet een ultiem middel omdat gebouwen die net een voldoende scoren toch goedgekeurd worden. “Daarom zijn wij actief bezig met preventie”, vertelt Hamstra. “Hebben mensen een rookmelder, hebben ze een vluchtweg, staan er geen obstakels in de vluchtwegen. Maar ook zijn we heel actief met voorlichting op bijvoorbeeld de KEI-week en hebben we een website in de lucht waar het veiligheidsbewustzijn aan de orde wordt gesteld.”

Maar ook aan de kant van de repressie is men voorbereid. “Soms kan het gewoon een keer misgaan. Om dan heel effectief en snel te kunnen handelen rukken we bij branden in de binnenstad standaard uit met twee bluswagens en een redvoertuig. Door direct veel personeel en materieel ter plaatse te hebben kun je soms net het verschil maken. Een mooi voorbeeld is de brand van vorige maand in Huize Maas aan de Vismarkt. Dat ging maar net goed. Maar als zoiets ’s nachts was gebeurt, of de melding was een minuut later doorgegeven, dan had het misschien wel heel anders af kunnen lopen.”

Deel dit artikel: