Oosterhamrikzone levert verlies van 6 tot 8 miljoen op

De gemeente verwacht zes tot acht miljoen verlies te lijden op de bouwgrond van de Oosterhamrikzone. Dat laat het college van Burgemeester en Wethouders weten aan de gemeenteraad.

De verslechterde woningmarkt zorgt voor het verlies en Nijestee, die de zone zou ontwikkelen met de gemeente, heeft last van het kabinetsbeleid. Minister Blok wil dat coöperaties zich richten op sociale woningbouw en verhoogt de belasting voor woningbouwverenigingen. De gemeente pleegt overleg over de ontstane situatie met Nijestee.

Eind september verwacht B&W de uitkomst van het overleg te presenteren aan de raad.

Deel dit artikel:

  1. Het gaat hier over de Oosterhamrikkade Ardien. Deze tekorten worden veroorzaakt doordat de rijkstekorten op de gemeentes en woningbouwverenigingen worden afgewenteld. Het beleid van Blok is niet alleen niet logisch maar ook laakbaar en zelfs crimineel.

   1. Ik reageerde op het bericht van Muijzert om hem voor het deel aan de rand van de Grote Markt gerust te stellen.

 1. Overheden en woningbouwcorporaties moeten met elkaar samenwerken. Dat is iets anders dan elkaar enorm tegenwerken.

  Sociale volkshuisvesting en liberalisme (eigen commerciële belangen gaan voor op sociale belangen) gaan niet met elkaar samen. Zie het totaal verkeerde liberaal beleid van oud-minister Piet Hein Donner en minister Stef Blok.

  Die verhuurdersheffing zorgt ervoor dat woningcorporaties nu vooral denken aan hun eigen vermogen. Deze verhuurdersheffing wordt aan de huurders in rekening gebracht. De meeste corporaties brengen de maximale wettelijke incassokosten in rekening (€ 57) en gaan de huurprijs voor nieuwe huurders verhogen met € 123, gegeven de beruchte 25 Donnerpunten van het Woningwaarderingsstelsel. De Ned. Woonbond heeft de Tweede Kamer hiervoor gewaarschuwd in een brandbrief van 19 april 2011.

  De Groninger woningcorporaties zullen zich zeer waarschijnlijk ook terugtrekken uit het “Nieuw Lokaal Akkoord” met het gemeentebestuur. Het huidige NLA 2011-2014 zal geen opvolger krijgen, gegeven het enge volkshuisvestingsbeleid van minister Stef Blok. Woningcorporaties trekken zich op hun verweesde eilanden terug, waarbij de gemeenten, de gezamenlijke projecten (PPS)en de huurders de dupe zijn.
  Vroeger was er gemeentelijk toezicht op de woningcorporaties. Nu staan de gemeenten buitenspel en worden geconfronteerd met een voldongen-feiten-politiek van de woningcorporaties.

  Ik pleit voor gedeelde verantwoordelijkheden tussen de gemeente Groningen en de grote woningcorporaties. Die verhuurdersheffing moet van tafel, omdat in de huurprijs geen indirecte belasting mag worden verdisconteerd, gegeven de wettelijke definitie van de huurprijs. De huurprijs is er uitsluitend voor de betaling van “het enkele gebruik van de woonruimte”.

  Het lijkt me een goede zaak dat de wethouder van RO en Volkshuisvesting een lijst met projecten maakt, welke gevaar kunnen lopen als de Groninger woningcorporaties zich terugtrekken. Bevordert minister Stef Blok “al werkende weg” de ondercuratelestelling van de gemeente Groningen?

 2. Dat het de corporaties wordt opgelegd zich enkel en alleen nog bezig te gaan houden met sociale woningbouw valt toe te juichen. Dat men zich voor de ontstane tekorten gaat verschuilen achter het rijk, bevreemd mij, daar men ook in Groningen jarenlang heeft gespeculeerd door met geleende gelden (bouw)gronden aan te kopen met de bedoeling om deze met winst te kunnen doorverkopen. Jaren achtereen is dit gelukt en heeft men goed kunnen verdienen met deze grondspeculatie, want dat was/is het. Nu het mis is gegaan, nu wordt Blok als schuldige aangewezen en vergeet men ook hier de hand in eigen boezem te steken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *