Dijk Meerweg krijgt nieuw schelpenpad

nieuws

De herinrichting van de Meerweg ten zuiden van het Paterswoldsemeer is in volle gang. Zo heeft de dijk langs de Meerweg een nieuwe, stevige taludbekleding van klei gekregen en is het wandelpad op de dijk bij Friescheveen aangelegd.

Ook is een begin gemaakt met de aanleg van de parkeerterreinen ten noorden van de passantenhaven, nabij Helderswerf en naast de Paalkoepel. Ook de aansluitingen van de waterleidingen zijn vernieuwd. Tot slot is gestart met de de herinrichting van het parkje aan de Westflank.

Voor de zomervakantie, derde week van juli, staat nog een aantal activiteiten op de planning: de inrichting van alle nieuwe parkeerplaatsen, de herinrichting van het parkje en de afrastering van de woningen aan de Woldweg en rondom de jachthaven. Ook de huidige passantenhaven moet voor de zomervakantie gedempt zijn en de nieuwe toegangsweg naar de nieuwe passantenhaven is dan aangelegd.

Deel dit artikel: