PvdA vraagt Stadjers om bezuinigingstips

Suggesties en ideeën omtrent zaken waarop de stad zou kunnen bezuinigen? De PvdA wil ze graag verzamelen. Om alle tips op te halen organiseert de partij een bijeenkomst.

De stad zal de komende jaren fors moeten bezuinigen. Het stadsbestuur komt daarvoor met voorstellen war dat zou kunnen gebeuren. De gemeenteraadsfractie van de PvdA wil echter ook van Stadjers zelf horen waar zij vinden dat de stad geld laat liggen, of waar de stad juist met onnodig veel geld gooit.

Wordt bijvoorbeeld ergens iedere week een schone straat geveegd? Zaken die uitbesteed worden voor veel geld, terwijl dat niet nodig is? De PvdA opent op 23 april haar pand aan de Haddingestraat zodat Stadjers tips langs kunnen brengen.

Deel dit artikel:

  1. Obsessie Middenweg. Stopzetten van het forum kost meer dan bouwen. Het lost dus helemaal niets op en verergert de problematiek alleen maar. Maar dat wil je niet horen.

 1. Tips langsbrengen ? , *zucht*

  Waarom geen webforumlier op de pvda website waarom geen email adres.

  Mensen heb het druk genoeg met werken op de Dinsdag om even gezellig pandje te openen en leuk te doen met wat fop bestuurders. Die Club snapt erook niks van

  ik heb wel een Tip bestuurders die een falend beleid voeren ontslaan , tevens wachtgeld regeling afschaffen (maar daar mag je niet aankomen) dat levert pas geld op Win Win situatie , geen gratis geld weggeven , tevens behoorlijk bestuur wat niet even 100 miljoen extra mist alsof het een Snip is.

 2. Middenweg

  Er circuleren al getallen van negen miljoen euro als jaarlijks exploitatie-tekort voor het Monstrum.

  Marc zal hier niet aan willen.

  Kom je aan het Monstrum, dan kom je linksom of rechtsom aan Marcs (financieel) belang.

  Met vriendelijke groet

   1. Als ik er geld op kon inzetten en de quotering zou 5-tegen-1 zijn, dan zou ik er wel geld op durven inzetten dat je voor De Zwarte Hond of Skets werkt.

    Met vriendelijke groet

    (van een betrokken burger)

 3. Wat een rare vraag:

  De P.v.d.A vroeg ons toch ook niet hoe ze geld over de balk moesten gooien en nu wel vragen hoe te bezuinigingen.

 4. Tip:

  Ontmanteling van de op nepotisme en cliëntelisme drijvende baantjesmachine die lokale PvdA is(met vertakkingen door de hele stad).

  Incompetente half-talenten (een paar duizend)zijn overbetaald via baantjes/klusjes en zorgen met hun beslissingen ten faveure van zichzelf dan wel met gewoon domme beslissingen… voor veel financiële schade

  Met vriendelijke groet

  Wilt u het Glaudé-complex, één van de laatste mooie panden van het stationsgebied plat? Stem dan bij de volgende raadsverkiezingen PvdA.

  1. gezien de staat van onderhoud door jaren van verpaupering van het Glaudé-complex had dit jaren geleden al gesloopt moeten zijn

   1. In de bouw of sloopwereld of werkzaam bij RO/EZ?

    Elke betrokken stadjer wil het behoud van die mooie panden uit 1888. Opknappen die handel.

   2. Had u in de jaren zeventig een mening over de de verkrotte woningen in de Jordaan (Amsterdam) gehad, dan was dat waarschijnlijk ook “plat-die-hap” geweest.

    Die opgeknapte woningen aldaar gaan nu voor een miljoen per stuk van de hand.

    Met vriendelijke groet

 5. Waarom moeten we nu alwéér bezuinigen? Mijn idee: Top ambtenaren thuis laten zitten door mismanagement bevoegd gezag.
  Met vriendelijke groet,

 6. Het zou een goede zaak zijn als de afdeling Projecten van de dienst RO/EZ fors wordt afgeslankt. Geen nieuwe geldverslindende projecten. Leg de nadruk op wijkrenovatie en stadsbeheer. Ik verwijs naar het advies van de RO/EZ-trojka van 4 december 2007. Met name aanbeveling 3 van Andersson Advies (pp. 14 en 15).

  Citaat van aanbeveling 3:
  “In de analyses voor de toekomst en de bijbehorende organisatiescenario’s dient nagegaan te worden of de dienst in de toekomst niet beter kan worden gesplitst in een ‘ontwikkeldienst’ en een ‘beheerdienst’. Immers: er treedt in de toekomst een verschuiving op, waarbij er minder, maar wel specifieke ontwikkelopgaven voor de stad blijven en steeds meer aandacht uit zal moeten gaan naar de kwaliteit van het beheer en toezicht & handhaving in de openbare ruimte en de wijken.
  Bijkomende voordelen van de splitsing van de dienst zijn betere politiek-bestuurlijke sturingsmogelijkheden en minder risico van verkeerde machtsconcentratie, doordat een aantal van de huidige rollen/petten van de dienst worden gescheiden.” Einde citaat van Andersson Advies.
  In december 2007 is deze uitstekende aanbeveling unaniem door de gemeenteraad aanvaard. Maar wat is er in de barre praktijk mee gedaan? Niets?

  Geen nieuwe onkosten door een grootschalige bestuurlijke herindeling van de gemeenten in de provincie Groningen.

  Ik vrees dat Biblionet Groningen vanaf 2014 minder subsidie krijgt van de gemeente Groningen. Met als gevolg dat wederom bibliotheken moeten sluiten. Het stadsdeel Noorddijk zal waarschijnlijk één bibliotheek minder hebben.
  Ik vrees dat fors zal worden bezuinigd op de Stadjerspas.

  Niet doen! Denk structureel en kleinschalig! Tijdens een crisis kan de macht van de dienst RO/EZ bestreden worden.

  1. Wat Kees zegt! (Wel jammer dat het rapport al uit 2007… dat geeft al aan hoe moeilijk is om op RO/EZ veranderingen met de PVDA door is te voeren.. Het is als met sociale zaken… teveel lokale PVDA leden hebben belang als werknemer. Elke echt pijnlijke reorganisatie vliegt daar van tafel… wat denkt de PVDA daar aan te doen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *