Overal in binnenstad overlast van drugs

nieuws
foto: permanently scatterbrained / Flickr.com

Het nieuwe station Europapark dreigt een locatie te worden waar drugshandel plaatsvindt. Gebruikers uit Duitsland of de provincie stappen hier uit en worden opgepikt door dealers. Dat staat te lezen in het jaarlijkse verslag van het Lokaal Criminaliteits en Veiligheidsbeleid van het stadsbestuur.

Drugsoverlast is er in de hele binnenstad, maar rond het A-kwartier zijn de meeste incidenten. In onder meer de Hoekstraat en de Oude Kijk in ’t Jatstraat zijn de problemen in 2012 flink toegenomen. Ook bij het Harmoniecomplex zijn problemen geweest, maar door een aantal maatregelen van de RUG zijn deze inmiddels gereduceerd. De drugsoverlast in de Steentilstraat is bijna geheel verdwenen.

In delen van Noord is drugshandel op straat en vanuit drugspanden. Er wonen rond de zeventig veelplegers. Er waren veel drugsincidenten aan de Bedumerweg. Onder meer in de Oude Wijken (Oosterpark, Indische Buurt en De Hoogte) stellen sommige verslaafde bewoners hun woning beschikbaar voor andere verslaafden en dealers. Tot de andere locaties waar gedeald wordt behoren winkelcentrum Beijum-West, (delen) van Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren.

Deel dit artikel: