Flinke bezuinigingen in het verschiet

nieuws

De stad krijgt te maken met forse bezuinigingen. Het financiële tekort voor de komende vijf jaar is namelijk 110 miljoen euro hoger dan verwacht. Het stadsbestuur had op 130 miljoen gerekend, maar dat is nu 240 miljoen euro.

Wethouder Schroor zegt dat er stevige keuzes gemaakt moeten worden waarin alles op tafel komt, zoals het economische en sociale beleid. De zogeheten kaasschaaf, waarmee overal kleine bedragen bezuinigd worden, is niet meer voldoende.

De enorme tekorten zijn veroorzaakt door de tram, tegenvallende grondaankopen, Meerstad en aanvullende bezuinigingen van het rijk.

Deel dit artikel: