Beloning voor tip die naar gestolen avondsmaalskan leidt

nieuws

De Evangelisch-Lutherse gemeente Groningen looft een beloning uit voor een tip die leidt naar een zilveren avondsmaalkan die meer dan 300 jaar in het bezit van de kerk aan de Haddingestraat was. Op 9 september werd hij na een dienst van het altaar gestolen.

Het is de leden van de gemeente een raadsel hoe de kan uit de kerk kon verdwijnen. Na de dienst gingen de leden een kopje koffie drinken, terwijl de voordeur gesloten was. Desondanks kon een insluiper binnen komen en de kan meenemen. De leden zijn zeer getroffen door de diefstal. De kan heeft een grote cultuurhistorische waarde en heeft afgelopen jaar tijdens de tentoonstelling Zilver in Groningen in het Groninger Museum gestaan

De kan is gemaakt door Johannes Dronrijp in 1708. Op de deksel staat het jaartal ‘Anno 1708’ gegraveerd en in de deksel ‘Ev luth gem Groningen’ Tips zijn welkom via de website van de Evangelisch-Lutherse gemeente: www.elgg.nl. Dat kan ook anoniem.

Deel dit artikel: