Veiligheidsbeleid krijgt 1,9 miljoen extra

nieuws

De gemeente Groningen compenseert dit jaar het wegvallen van de rijksbijdrage voor Leefbaarheid en Veiligheid met een bedrag van bijna 1,9 miljoen euro.

Burgemeester Rehwinkel zegt het belangrijk te vinden om door te gaan met het veiligheidsbeleid. De raad heeft ingestemd met het bedrag.

Het geld wordt onder meer gebruikt voor buurtbemiddeling, de aanpak van jeugdgroepen, mensenhandel, prostitutie, criminaliteit en huiselijk geweld.