Natuurgebieden vangen water op

De waterschappen in Noord-Nederland hebben diverse waterbergingsgebieden in gebruik genomen om de wateroverlast op te vangen. Op die manier worden stedelijke gebieden als Groningen ontlast.

De zogeheten retentiegebieden zijn vaak natuurgebieden van Staatsbosbeheer. In de buurt van Groningen gaat het bijvoorbeeld om De Onlanden. Dit gebied, dat onder meer bestaat uit het Leekstermeer en de Eelder- en Peizermaden, maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Sinds woensdag is dit gebied deels onder water gezet.

De opvang in deze gebieden is vooral van belang omdat met de huidige noordwestelijke wind het water moeilijk naar het IJsselmeer en de Waddenzee geloosd kan worden.

Deel dit artikel: