Toch een positief effect gemengde schoolklassen

Het kabinet moet het stimuleren van gemengde scholen niet stopzetten, Dat zegt socioloog Tobias Stark van de RUG. Volgens Stark bevordert het mengen van autochtone en allochtone leerlingen de integratie.

Stark kwam tot deze conclusie in zijn proefschrift, waarvoor hij 2000 leerlingen van 40 scholen in Arnhem ondervroeg. Een deel van deze leerlingen volgde hij vanaf groep 7 tot en met de brugklas. Leerlingen die positief omgingen met klasgenootjes met een andere etnische achtergrond hadden later in het schooljaar ook een positiever beeld van de betreffende etnische groep.

Kabinet Rutte heeft dit jaar het stimuleren van gemengde scholen gestaakt, nadat werd geconcludeerd dat het niet tot verbeterde schoolprestaties leidde. Volgens Stark gaat het basisonderwijs niet alleen om cijfers; ¨Onderwijs gaat niet alleen om het overbrengen van kennis, maar ook om het opvoeden van leerlingen tot volwaardige burgers.¨ De beeldvorming over andere etnische groepen zou hierbij van groot belang zijn.

Gemengde klassen leidden echter niet alleen tot een positieve beeldvorming. Leerlingen die negatieve ervaringen ondergaan met klasgenootjes van een andere etniciteit vormen net zo goed een negatief beeld van deze etnische groep. Daarom vragen gemengde klassen wel om goede begeleiding.

Stark promoveert donderdag 8 september aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deel dit artikel: