Kastanjeziekte overal in stad

De Groninger singels zijn niet de enige plek waar zieke kastanjebomen staan. In de hele stad worden kastanjes getroffen door deze dodelijke infectie.

Dat bleek woensdagavond op een informatiebijeenkomst voor de omwonenden. Tweederde van de kastanjebomen op de singels is aangetast door de kastanjebloedingsziekte en kan niet meer gered worden. De gemeente wil daarom het liefst de bomen kappen omdat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

De kastanjebloedingsziekte verspreidt zich sinds 2002 massaal door heel Nederland. Hij wordt verspreid door een bacterie, vermoedelijk via het regenwater. In de stad is de ziekte onder meer gevonden bij bomen in het Noorderplantsoen, Halfweg en De Hunze. Ook daar is de situatie zorgelijk, maar nog niet zo erg als op de singels.

Deel dit artikel:

 1. Kastanjeziekte via bacterie in regenwater is zeer onwaarschijnlijk omdat wij bij metingen op de Praediniussingel, Ubbo Emmiussingel, Heresingel en Radesingel significant hoge tot zeer hoge stralingspieken van vooral UMTS en GSM 1800 maten bij de meest zieke bomen. Dan is er ook geen sprake van een kastanjeziekte omdat we bij zieke berken en lindes in de Hoorse Meer exact dezelfde verhouding hoge stralingpiek (ook UMTS) keer zieke boom aantroffen. Als de oorzaak een bacterie in regenwater is dan daag ik, in het verlengde van het schokkende nieuws van TU Delft en Wageningen dec. 2010 dat in 5 jaar tot het aantal zieke bomen in stedelijke gebieden door straling van 10% tot 70% is gestegen,iedereen uit mij uit te leggen waarom dat regenwater met die bacterie exact alleen op bomen valt die zich in een verhoogde stralingpiek bevinden. De Preadiniussingel en Ubbo Emmiussingel hebben naast de krankzinnige pieken aldaar een algehele stralingvervuiling van zendmasten in de bouwbiologische categorie “sterke vervuiling”.

  Ons rapport met Google Earth maps van de singels en Hoorse Meer met ingevulde stralingpieken is gisteren online gezet en kan worden gedownload op:
  http://www.stopumts.nl/pdf/singelkastanjesmeting.pdf
  of van onze eigen website:
  http://www.sandalfon.nl

  De bomen in Groningen ziek? Ze zijn doodziek, dat klopt. En de meest plausibel conclusie op dit moment is dat de bomen gewoon kapotgestraald worden door gemeente en telecom, zoals onderzoeken vanaf de jaren 70 dit al vet kunnen onderstrepen. Vooral UMTS en Wi-Fi zijn daarbij sterk biologisch actief, dus bacterieinfecties kunnen niet zomaar als oorzaak worden geponeeerd. Het is eerder een bijkomstig voorspelbaar symptoom.

  Maar goed we kunnen altijd nog jpeg-jes en gifjes van bomen bekijken op die handige draadloze iPads. Het op die manier veilig consumeren van het fenomeen “boom” voorkomt ook vraagtekens bij de oorzaak van iemands dood als die een tak op het hoofd krijgt van een boom indien die boom zich in een foute bouwbiologische categorie stralingvervuiling bevindt. Dat scheelt een hoop tijd. Ook voor de gemeente want die kan zich dan toeleggen op nuttige zaken als het nog meer bestralen met Wi-Fi op school van Groningse schoolkinderen. Dat verzoek van de Raad van Europa van 16 mei j.l. is men hier toch al lang weer vergeten.

 2. Pionier op het gebied van onderzoek naar de mogelijke relatie tuusen UMTS-straling en boomziekte in Nederland is de Aplphense zakenman Hennie Tuithof, die hier met zijn schokkende boodschap te zien is op een 2 min. durend you-tube filmpje:
  http://www.youtube.com/watch?v=ECb7US02XE8

  De straling/zieke bomen relatie is helaas al vele jaren waargenomen in geheel Europa.
  Het stralingsmetingsrapport aan de singels in de stad Groningen dat van de week is gepubliceerd op verschillende websites (bv: http://stopumts.nl/pdf/singelkastanjesmeting)
  zal door de gemeente meegenomen worden bij de vervolgdiscussie naar aanleiding van de bijeenkomst met gemeente en bewoners afgelopen woensdag in de Oosterpoort. Het meetrapport is daar ter plaatse aangeboden aan wethoudster Jannie Visscher. Ook in de zaal refereerden verschillende mensen aan het belang van dit onderzoek. Deze milieufactor is namelijk niet langer te mis- of ontkennen. In een brief van minister Cramer uit 2008 wordt het onderwerp ook behandeld. Daarin wordt gesteld dat het Research Centrum van de Universiteit van Wageningen daarin ook een taak kan hebben.
  Eerder wees Wageningen een bacterie aan als mogelijke veroorzaker van ziekte, maar er zijjn ook fenomenen die niet door de bacterietheorie kunnen worden verklaard. Naar 1 van zo’n fenomeen (bastknobbelvorming) wordt in de brief verwezen.

  Ik citeer uit deze brief van minister Cramer aan de Tweede Kamer (21-05-2008): “Ten aanzien van de oorzaak van bastknobbels bij bomen is niet bekend wat de oorzaak van de aantasting is, maar wel dat het een recent optredend verschijnsel is dat met nadruk in het stedelijk milieu optreedt. De
  WUR stelt dat aandacht zich derhalve zal moeten richten op veranderende factoren in de leefomgeving.
  Naast mogelijke oorzaken als lucht- of bodemkwaliteit wordt hierbij door onderzoekers van de WUR
  gehypothetiseerd dat elektromagnetische velden hiervoor verantwoordelijk zouden kunnen zijn doordat de plaatsing van UMTS antennes gelijk opgaat met het vóórkomen van bastbobbels. Om deze hypothese te testen is wetenschappelijk onderzoek geboden.”

  De centrale vraag ivm de gezondheid en ziekte van bomen is wellicht: Welke factoren in het milieu dragen het meest bij aan de huidige sterkedaling van het weerstandsvermogen van bomen?

  Mijn inziens kan daarbij de milieufactor elektrostress/elektrosmog die veroorzaakt wordt door grootschalige (met name stedelijke)uitrol van GSM-en UMTS-zendmasten niet langer worden ontkend.

  Frides Laméris, Zuidlaren, regiocoördinator St. Stralingsarm-Nederland
  050-4096142

 3. Eindelijk de bevestiging van wat ik en een aantal anderen al enkele jaren roepen dat UMTS straling bomen aantast en uiteindelijk vernietigt. De kastanje is hier nog maar een voorbode van en slechts het topje van de ijsberg. In Duitsland en Oostenrijk is men al bekend met deze wetenschap, er wordt daar ook niet meer gesproken over boomaantastingen maar Waldsterben, wat een geheel andere schaalgrote van het probleem aangeeft.
  Vele pretentieuze onderzoeken hebben al plaatsgevonden die volgens vooropgestelde strikte criteria werden uitgevoerd, met andere woorden bepaalde zaken mochten niet benoemd worden. De uitkomst van dergelijke onderzoeken laat zich vaak raden. Helaas, helaas, het is al te laat, het duurt allemaal veel te lang voordat er in Den Haag concrete maatregelen genomen worden. Oorzaak van deze lakse overheids houding is te wijten aan de machtige telecom lobby, deels verweven met dezelfde overheid. Het klinkt als een doemscenario en dat is het ook, UMTS masten worden continu bijgeplaatst zonder enige scrupules en de bewijzen voor de biologische negatieve gevolgen voor mens, dier en plant stapelen zich op. Hoe lang nog?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *