Scheepvaart in verband met winter beperkt

In verband met het winterse weer gelden gelden vanaf woensdag diverse vaarverboden. Zo mag er niet gevaren worden op alle vaarwegen die beheerd worden door het waterschap Noorderzijlvest. Van de grote vaarwegen wordt voorlopig alleen het Reitdiep tussen Groningen en Zoutkamp vanaf middernacht gesloten.

Noorderzijlvest heeft een vaarverbod afgekondigd omdat er geen schade ontstaat aan taluds, beschoeiingen en andere kunstwerken. Het verbod geldt voor de recreatieve vaarwegen in Noord en West Groningen, Drenthe en het Friese Deel van het Lauwersmeer.

De provincie Groningen, die verantwoordelijk is voor de beroepsvaarwegen, gaat vanaf middernacht een vaarverbod afkondigen voor het Reitdiep tussen Groningen en Zoutkamp. Andere vaarwegen, zoals het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal mogen nog wel bevaren worden.

De gemeente Groningen heeft voorlopig geen plannen om een vaarverbod af te kondigen voor de diepenring.